НЯКОЛКО ДУМИ ЗА БЯЛАТА ЛОЖА (БЯЛОТО БРАТСТВО)

Духовната община, чийто член съм аз и за която възвестявам, е едно реално духовно съединение, едно много - единство от духовни същества, повечето от които или никога са имали земно тяло, или отдавна са го оставили на физическата земя, когато пък на всяко столетие неколцина живеят и работят на земята, външно в нищо не различаващи се от другите хора и неосвободени от външните природни условия.

Но има една основна разлика по отношение на вътрешния им живот! Когато другите хора възприемат само външния физически свят и живота на душевните сили, но едва чувствуват битието на реалните светове, тям свършено са открити световете на реалния дух до най-висшите степени, които допущат същевременен живот в земното тяло.

Те едновременно живеят външния физически свят, света на душевните сили и реалния духовен свят, без да се нуждаят от една друга подготовка, освен съзнателното нагласяване погледа в това или онова поле.

Те не изживяват духовните светове в екстаз или някакво друго анормално състояние, а трезво и будно, без да показват никакви външни знаци на случайния зрител, че тяхното съзнание не се занимава само с външно земното.

Те стоят в постоянно, съзнателно духовно общение помежду си тъй, като че ли едновременно през тях минава един електрически ток, както и през ония, които не са в плът между живите.

Дали те в плътта си външно се срещат или не, все едно. Когато се срещнат, то външната среща се отнася до външния човек на земята.

По духовно-реален начин могат всички да се виждат и разбират само чрез волята си.

Те наистина имат един вид централен пункт (точка) на земята, гдето неколцина винаги живеят отделно от другите в най-голямо усамотение, но те нямат външни "събрания", защото чрез тяхното постоянно духовно общение това става съвсем ненужно,

Те затова и не извършват никакви служ5и, никакви церемонии!

Кой принадлежи към тях, знаят без никакви външни знаци. Никой не може да принадлежи, който не е принадлежал към тях още преди рождението си на земята.

Приемането не е нищо друго, освен едно свободно задължение от хилядолетия още преди раждането. Това става в едно духовно състояние, което е чуждо на човека на земята, ако и всеки на земята роден, да го е прекарвал. Също и членовете на това духовно общество знаят само чрез спомен, запазен в душите им, това по-реално състояние на тяхното битие. Земното тяло и духовните способности на един такъв човек трябва малко по малко, чрез упътването на съвършените, да бъде направено способно за пренасянето на духовните сили и дарби върху сферата на обикновеното му съзнание, но това "обучение" става отвътре, ако и водещият го външно брат да е видим в своето земно тяло.

Тия на земята живущи членове на това духовно единство не са "светии" и без човешки недостатъци.

Те не са и "факири", т.е. ако и да им са известни вътрешните възможности, ако и сигурни в своя успех, те никога, при каквито и условия, не се занимават с никакви окултни изкуства и с магии или тем подобни неща.

Тяхното действие познава само реално духовните светове, т.е. те създават при строго задължаващи духовни закони духовни причини, чиито последствия в душевния и физически свят да предизвикат известни благотворни изменения за човечеството.

Те при това не действуват никак по свои съображения, а като изпълнители на по-висши духовни заповеди, които произтичат от известни условия и само твърде рядко са модифицирани от техните желания.

Както се види, не се касае до някакъв кръг на "адепти", до някаква много или малко боядисана религиозна секта, до една школа на "тайно знание" или въобще до една външна, чрез конституции или устави, свързана корпорация.

Някога са ставали наистина такива външни съединения под ръководството на това чисто духовно сдружение, ала никога никои от членовете му не са принадлежали на такова едно сдружение в външния живот, освен като най-висш ръководител !

Колкото и тайнствени да звучат съобщенията за такива външни, тайни общества, то никога да не се подозира, че тука се касае до "Бялата ложа"...

Тук се касае до едно съвсем друго нещо, до нещо едничко по рода си и тъй скрито, че всяко дирене във външния човешки обществен живот би предизвикало само заблуждение и смут.

Колкото за последствията от духовните дела на това духовно многоединство, те могат да се установят от грижливо търсещи наблюдатели в историята на човечеството.

Че и такова външно действие си има своето основание в целия план на духовното дело, на което служи "Бялата ложа" за оногоз, който разбира не се нуждае от особено обяснение. Ала колкото и да ми е позволено да кажа, то все пак не отричам, че много повече нещо и днес трябва да остане тайна и завинаги тайна, защото ще бъде поверено само на ония на земята, които са били подложени на хилядолетни изпитания, преди да са получили земната човешка обвивка в майчината плът.

Надявам се, че тия обяснения са достатъчни, за да отмахнат най-сетне въпросът от света: как се става член на Бялата ложа и че ще изясни още много неща на всички, които желаят това. Чрез мен разпространените (дадените) учения носят истината в себе си. но те могат да разкрият най-дълбокото си само на ония, които искат да преживяват тази истина в своето битие... Дано и тая книга по тоя начин да стане и преживяване за мнозина!

Само когато стане преживяване, само когато нейният учения бъдат издигнати от сферата на теоретично разглеждане, за да проникнат в катадневния живот, може тя да отвори очите на своя читател за освобождението от нощта на незнанието.

Знанието на едно учение, което води към живот, само тогава ще донесе спасение, когато знаещият превърне знанието в живот и дело.

Този, който някога като най-висш жрец изля най-голямо благословение върху всички хора. Този, който на Голгота извърши най-високото любовно дело - какво друго искаше Той, освен щото учението му да се приложи в живота ?

Даже и ако тази книга ти направи осезателна Мистерията на любовта, която Онзи несравнимо силен по любов, някога извърши чрез смъртта си, то пак всички мои думи биха били напразни, ако ти не преживееш в дела Истинността на думите ми.

От същия източник извираше Неговото учение, както и словото, което ти давам аз!

Ако искаш да схванеш, което е за схващане тук, тогава би трябвало да си наклонен да посветиш целия твой живот на една истина, която ще бъде позната просто, без много умувания и я дири в себе си, в своето собствено преживяване.

Но тогава за всички времена ще бъдеш ти защитен от Истината.

Търсачка

Търсене по текст

Търси в Книжарница

Към страницата на "Завета на Цветените Лъчи на Светлината"

Намерете ни и във Facebook

youtube