А. Т.

НА СВЕЩЕНАТА ПЛАНИНА

(Из книгата: Раби бен Аор)

Ето що говори Благословеният Раби бен Аор за Единия и Вечния на Свещената Планина, при езерата наречени „Очи на прозрението", в подножието на най-високия връх „Бога-зрящ", където бяха дошли с него най-напредналите и най-достойните между неговите ученици:

„О, братя мои, за най-святото и непостижимото искам да ви говоря ....

За Превеликото, що от всички страни ни гледа с неизброими тайнствени очи;

Що ни облъхва от безкрайнините със своето свято дихание;

Що ни обгръща със своя мир на най-светла радост, хармония и красота;

Що пламти в свещения огън на нашите души, блика в най-светите им трепети и с невидими всемощни ръце ни подема към висините на свещената истина и върховна красота...

За него разтворете душите си, о братя; към него ги устремете, преизпълнени с най-топла благодарност, с най-свята любов и свещен благоговеен трепет...

О, ученици мои, най-непостижимия, най-недостъпния е Той! Великата тайна на тайните е Той! Недосегаемия и за най-светлите богове са тайнствените висини на Битието, където Той едничък пребивава!

Няма очи, които да са видели Неговото истинско лице; нито уши, които да са чули Неговото истинско име.

Защото Той, що дава име и форма на всеки живот, сам е над всичко, що ограничава - над всяко име, над всяка форма.

И все пак многолик е Той и многоименен е Той,

Защото зад всяка форма и зад всяко име е Той;

Защото никоя форма сама не може да обгърне самотата на великата мощ, хармония и красота на Неговия живот и никое име не може да я изкаже!

Наричайте Го Единия и Вечен Живот,

Защото нищо вън от Неговия живот не съществува;

Той е безбрежния океан на вечността, от която изтича и в която се втича всеки извор, всяко поточе, всяка капчица на живота.

Всички слънца, всички духове, всички души, всички сърца са само извори на тоя безбрежен океан на вечното битие.

Наричайте го Вселюбящия,

Защото всемощна и най-пресвята любов е Неговата същина;

Защото Той е тайнственото и непостижимо слънце на любовта - слънце на слънцата - всеоживяващо, което грее през всички слънца, през всички души и сърца, от което изтича всяка любов.

Наричайте Го Всемъдрия,

Защото той е великото слънце на Разума, що грее през всички разумни души, през всички светли духове и божества;

Той е великата разумност, що се изявява в премъдрите закони на битието:

Той е Премъдрата Промисъл, що управлява съдбините на душите, световете, вселените.

Наричайте Го Всемогъщия,

Защото той е над всяка сила и творческа мощ;

Той е що твори чрез всяка чиста сила и душа, чрез ангели и богове, и без чието съизволение нищо не става.

Той е във всяка изграждаща сила, във всяко растене и разцъфтяване.

Наричайте Го Върховно Благо, Върховно Добро,

Защото всяко благо и всяко добро изтича от Него;

Той е във всичко, що храни и въздига тялото и душата;

Той е в плодното зърно; Той е в свещения хляб на небесата;

Той е великото добро, що извира из всички души.

Наричайте Го Върховна Правда, Висша Хармония, Свещен Закон.

Защото Той е в тия незиблеми основи на вечното битие;

Защото сам Той е всичко това.

Наричайте Го Върховна Истина.

Защото Той е мярката на висшата истина;

Той е великото слънце на истината, що озарява всички души; що сияе през всички светли духове; що изгрява през неизмерими времена сред разгръщащи се култури и цивилизации;

Защото Той е самата жива, разкриваща се върховна истина.

Наричайте Го Върховна Красота.

Защото той е, о братя мои, красотата на всяка красота.

Защото Той е самата красота, що ослепително сияе с очароващите блясъци на всички светли духове, на всички непостижими чудеса на цялото мироздание...

Наричайте Го Мир на висшето блаженство,

Защото Той е този мир, в който е най-пълният живот, най-пълното творчество, най-висшата мъдрост, най-висшата хармония и красота.

Защото Той е светлия рай на пречистите души и пресветли духове.

Наричайте Го Дух на всички души, Висше Съзнание, Велика Реалност, Разумна Природа...

Наричайте Го Най-Далечния и Най-Близкия.

Защото Той е зад всички предали, в недостижимо великото, недостижимо мощното, в недостижимо святото и прекрасното;

И Защото все пак Той е най-близкия вам;

Той е в съкровените дълбини на душата;

Той е възлюбения на чистата душа, когото тя чувствува навред; към когото вечно се стреми и в когото единствено намира висшия живот и висшата радост.

Тоя възлюбен широко е разтворил за вашите души, о братя, вратите на своя пресветъл храм на вечния живот, на неувяхващите красоти и непостижими чудеса, Той ви призовава към висините на своя мир, на съвършенството и красотата!

Душите ви Го чувстват. Той е наблизо! Той е във ведрината на просторите, във въздуха, що дишате, в слънчевите сияния... Той е във вас и около вас!

Той ви чака в преддверието на своя храм!

Но помнете, о братя, пред най-свещения храм сте вие!

Само за чистите, за разумните, за божествено любящите са открити тайнствените двери на тоя пресветъл храм!

Търсачка

Търсене по текст

Търси в Книжарница

Към страницата на "Завета на Цветените Лъчи на Светлината"

Намерете ни и във Facebook

youtube