А. Т.

НАЙ-СКЪПОЦЕННИЯТ ДАР

(Из книгата: „Раби бен Аор")

С много съкровища е надарил Всеблагият човека - говореше Раби бен Аор на учениците си

Погледнете вашата ръка! - Колко умна, сръчна, мощна и колко прекрасна е човешката ръка.

Погледнете я, когато тя играе върху струните на лирата; когато работи с длетото на ваятела, с четката на художника.

Попитайте работника на полето и майстора от работилницата: за колко би дал той своята ръка!

А помислете, какво чудо и какъв дар неоценим, о ученици, са вашите уши, вашите очи!

Попитайте оглушелия, попитайте ослепелия - те са, които добре знаят това.

А вашият разум - тоя дивен светилник на човека!

Никой царски син тъй не е обдаряван от своя любящ баща, както Превеликият ваш Отец ви е обдарил...

Дар по-безценен и от разума дал е Той човеку. За тоя безценен дар искам днес да ви говоря, за да го познава всеки и цени като най-върховно благо.

Това е нежното чутье[*] на душата към божественото.

Към божествената любов и истина.

Към божествената правда.

Към божествената красота.

Това е тайнственият светилник в олтара на душата, що осветлява пътя й към Бога!

Тъмнина, страдание и гибел очакват душата, която блуждае далеч от Бога и се отдалечава от Него.

Затова Вселюбящият дарува на душата тоя безценен дар - нежното чутье към божественото: за да не пропадне тя в лабиринта на своите блуждаения и странствувания далеч от Него; винаги да може да намери пътя към Неговата светлина и Неговия мир.

Погледнете малкото детенце - как радостно се усмихва то на цветето. Как се радва на светлината, на красотата, на тоновете.

В него говори нежното чутье към божественото!

А как-трепти от вълнение и блаженство пробудилата се душа пред всеки образ на божествената любов, истина, правда, красота! С каква велика радост я облъхват те! Как ги жадува и следва!

Те постоянно ù говорят за предвечната ù родина.

За великото, вечното, непостижимо прекрасното!

За Вселюбящия, за Неговата любов и мъдрост...

О братя, не забравяйте най-безценния ваш дар!

Най-дивното цвете е той в тайнствената градината на душата!

Най-голямата ви грижа нека винаги за него бъде - да не посърне и повехне. Да расте и разцъфтява !

А затова, помнете винаги, едно е нужно преди всичко: чистота.

Чисто да бъде вашето тяло като лилия - храм свещен е то!

Чиста да бъде вашата душа - за да пребъдва Бог в нея.

Чисти желания, чисти мисли, чисти дела - това е нужно, за да расте и цъфти дивното цвете на най-великия Божи дар.

Блажена е дулата, която откърми и възрасне това дивно цвете.

Защото - о братя мои - заради него ви обичат светлите духове, бдят около вас и ви помагат.

Чрез него сам Вселюбящият във вас живе!

Блажена е душата, която е откърмила и възрастила това дивно цвете.

Защото тя вече е при Бога, тя е пред вратата на неговото царство на Блаженството и Красотата

Мир и радост ще я преизпълнят - велика, неизказваема радост'

В сили и красота сама ще възсияе...

Помнете, о братя мои, най-скъпоценния ваш дар! Мислете за него!

И нека превеликата благодарност изпълня винаги душите ви към Предвечния и Вселюбящия.

 


* Усещане

Търсачка

Търсене по текст

Търси в Книжарница

Към страницата на "Завета на Цветените Лъчи на Светлината"

Намерете ни и във Facebook

youtube