А. Т.

НАЙ-ДАЛЕЧНИЯТ И НАЙ-БЛИЗКИЯТ

О, великий Създателю!

Предвечний, непостижимий Господи!

Ти, забулен в страшните мирови тайни.

Ти, тайна на тайните:

Напразно умът ми се сили да Те постигне, да Ти даде образ и име.

Напразно душата ми се сили да озари с бледната светлина на познанието и разума страшните мрачини на непостижимото, що забулят лицето Ти.

Колкото по-мощно сияе моята мисъл и по-далеч в тъмнините на непознатото прониква моя дух, толкова по-далеч си Ти от мен в своята мощ и своето величие.

Зад всички предели царуваш Ти!

Във вихъра на атомите и във вихъра на слънцата.

Чрез Тебе всичко живее и диша!

Чрез Тебе греят и разливат живот слънцата.

Чрез Тебе свети в душите тайнственото слънце на съзнанието.

Ти си всепроникваща хармония, всепроникваща радост.

Ти си небесния хляб на свещената любов!

В сиянията на Твоята святост и Твоята красота зреят чудесата на мирозданието; зреят световете и душите!

В несметни кервани от светове и слънца разлял си Ти своята превелика мощ.

Из милиарди слънца - безбрежни извори, бликат вечно всеоживяващите Твои сили; струи се неспирно Твоята свята любов.

В милиарди богове-слънца, облечени в безбрежни сияния, живее вечно и твори непостижимата Ти мъдрост!

Из всички ширини на безкрая, зад всички граници, разстлало е клони тайнственото дърво на твоя Дух, вечно цъфтящо с дивните цветове на Твоята Любов, Мъдрост, Красота, с неизброимите цветове - слънца, с неизброими цветове - души!

О Великий и Всевечний!

Ти, който чертаеш съдбините на душите;

Който сочиш пътя на боговете и слънцата ;

Който направляваш вселените;

Който управляваш съдбините на всемирния живот;

Ти, който с всемощния си Дух всичко поддържаш и всичко издигаш към висините на съвършенство и красота!

Колко далеч, неизмеримо далеч си Ти от мен в своята непостижна мощ!

Колко далеч, неизмеримо далеч си Ти от мен в своята всесъвършена красота !

И все пак Ти си тъй близко до мен, о Предвечний и Вселюбящий Отче!

Чрез Тебе и в Тебе живея аз!

Твоите вълшебни сили бликат из тайнствения извор на моето сърце!

Ти единствено царуваш в светилището на моята душа.

Чрез Тебе отваря тайнствени очи душата ми, за да те познае и възлюби.

Чрез Тебе тя расте в светлина, любов и красота!

Чрез Тебе се издига тя към висините на съвършенството...

От самия Тебе свещена искра е моят дух!

С самата си десница дълбоко в душата ми написал си Ти незаличимия свещен закон:

Неудържимо и вечно към Теб да се стреми, по слънцето на Твоята истина, по слънцето на твоята Красота вечно да копнее; от съвършенство на съвършенство към Теб да доближи...

О, Преблагий Отче!

Аз чувствувам Твоя глас да ме зове към светлите висини на съвършенство!

Аз чувствувам Твоята пресвета десница да ме направлява през юдолите земни на борби, страдания и изпитни, на познание и творчество - към пресветлите Твои висини!...

Аз чувам Твоя свещен зов!

Зовът на най-великата, най-святата любов!

О, Всевечний, Вселюбящий Отче!

Ти, който промисляш за вселените и за малкото червейче!

Да бъде Твоята пресвята воля!

За нов живот, за творчество и подвиг пробужда се душата ми!

С химна за Тебе през самите бездни на ада ще премина.

Никаква преграда от моя път не ще ме отклони!

Защото това е Твоето желание и Твоята свещена воля!

Защото Твоята воля ме окрилява.

Защото прозира душата ми далеч в своя път чаровните сияния на жадувана свещена истина!

На неувяхващи красоти!

Защото прозира душата ми светото сияние па пресвятото Твое царство!

Търсачка

Търсене по текст

Търси в Книжарница

Към страницата на "Завета на Цветените Лъчи на Светлината"

Намерете ни и във Facebook

youtube