„МИР ВАМ"

(Из книгата „Раби бен Дор")

Пролетно утро бе разцъфтяло в сияния, радост и красота.

В свещен трепет занемели бяха планините.

Тържествен мир царуваше сред небесата и облъхваше гори и равнини.

Множество жадни уши чакаха на „Хълма на смирените" Боговдъхновеният да заговори.

Но той мълчеше. Неговият поглед се бе сякаш разлял в безбрежните сияния и едновременно обгръщаше всичко.

Лицето му отблясваше свещена радост.

– О, ученици мои - проговори тихо той, - вие жадувате да чуете в моите слова великата воля на Вселюбящия, да почувствувате в тях неизмеримата Му любов... О, братя мои, разтворете душите и сърцата си! Вслушайте се! - Чрез всичко наоколо говори сам Той, сам Вселюбящият говори!

В нас е Той и около нас, навред!

В лъчите, що носят радост и живот на всяка твар; в усмивката на лазурните небеса; в диханието на просторите, в свещения трепет на душите... навред е Той1

Над всички люлки на живота, над всички гнезда, над всеки дом, прострял е пресветите си благославящи ръце!

Във всяко сърце, във всяка пъпка, във всяка клетка на живота работи Вселюбящият.

Над долини и полета, из ширини и простори се разнася словото на Неговата превелика любов:

„Мир вам"' - говори Той,

„Мир в душите!"

„Мир в домовете!"

„Мир и любов сред народите!"

Тъй говори Вселюбящият и Неговото дивно слово трепти на струните на всяка разцъфтяла в чистота и красота душа; разлива се в свещените химни на ангели и херувими като всеподемаща хармония сред световете.

Свещен трепет да преизпълни душите ни! Да пребъде в душите ни свещеното Божие слово! Да се вреже неизличимо то в техните живи скрижали!

Защото, знайте - в него е върховната воля на Твореца!

То е пълната чаша на превеликата Негова любов!

Блажена е душата, в която мирът се е родил!

Защото мирът е там, където е божествената любов, божествената правда, божествената светлина.

Защото мирът е царството на хармонията и красотата!

Блажени са истинските миротворци, чрез които иде мирът на земята.

Защото те са преизбраните служители на Вселюбящия.

Не е ли казано за тях - синове на Всемогъщия ще се назоват.

Радвайте се, защото мирът е пред вратата на вашите души.

Защото мирът иде на земята!...

Велики времена се приближават.

В милиони души и сърца разцъфтява дивното утро на мир!

Велика пролет на нов живот ни облъхва със своето дихание!

На дървото на живота доузрява дивият плод на неизброими хилядолетия...

Превеликият майстор завършва своето дело.

Човекът на мира иде на земята!

Човекът на Любовта, на Правдата, на Истината!

Богоподобният син Божий се ражда в душите и сърцата.

В неувяхваща дивна красота ще се облече Земята.

И нов ден на Божието творение ще настане!

Търсачка

Търсене по текст

Търси в Книжарница

Към страницата на "Завета на Цветените Лъчи на Светлината"

Намерете ни и във Facebook

youtube