ГОСПОД минава всред цветята,

Препяват пеперуди весело,

пчели учудено бръмчат -

какъв е този аромат,

какви са тия сокове,

какво е туй обилие,

дали е празник всред цветята?

- Господ минава край цветята,

усмихнато минава край цветята.

Несетно Той настъпва мравка.

Чевръсто се извръща тя

и Го ухапва по петата.

Спира се Господ, усмихва се, помилва я и ù дума: „Защото те настъпих, ще те направя хубава мома, да се порадваш на живот и младост."

Усмихнато върви Господ среди цветята.

Привежда се тук-там - едно цветче погали, друго поизправи. Не щеш ли, тук настъпва пак едно цветенце и го счупва.

И чува - дълбока въздишка:

„Защо не внимаващ, отиде ми живота".

Навежда се Господ, помилва го:

„Недей се вайка, ще те направя хубав, снажен момък

и ще те оженя за онази гиздава мома"...

Цветята трепкат като живи,

и пъпчиците тръпно се разтварят.

Прехвръкват пеперуди весело,

бръмчат пчели учудено:

Какви са тия сокове,

Какво е туй обилие,

дали е празник всред цветята?

- Господ минава всред цветята,

Усмихнато минава всред цветята.

Г.

Търсачка

Търсене по текст

Търси в Книжарница

Към страницата на "Завета на Цветените Лъчи на Светлината"

Намерете ни и във Facebook

youtube