ИДЕТЕ ЗА БИСЕРИ

Притча - Посвещение на Южната дева

Идете за бисери...

Всички, в гърдите на които гори пламъка на младостта - търсете бисери...

Бисери има в морето,

бисери има на небето,

бисери има и в сърцето...

Ако чезнете по бисерите на морето - идете на запад.

Ако чезнете по бисерите на небето - идете на изток.

Ако чезнете по бисерите на сърцето - идете на юг...

От бисерите на запада ще направите огърлица за снагата на своята възлюблена.

От бисерите на изтока - огърлица за душата на своята възлюблена.

А от бисерите на юга - огърлица за любовта на своята възлюблена.

Западът е страната на практичното, прозаичното, видимото, рационалното - земята.

Изтокът е страната на приказното, мистичното, невидимото, ирационалното - небето.

А югът е страната на ефирното, поетичното, пламтящото, слънчевото - живота - страната на цветята, пролетта, музиката и любовта.

Ако живеете за Бога на земята и плътта - идете на запад и ще придобиете богатството и славата.

Ако живеете за Бога на небето и душата - идете на изток и ще придобиете мъдростта и добротата.

Ако живеете за Бога на живота и пролетта - идете на юг и ще придобиете красотата и любовта...

Идете за бисери...

Които чезнете по бисерите на морето - идете на запад.

Които чезнете по бисерите на небето - идете на изток.

А които чезнете по бисерите на сърцето - идете на юг...

На запад ще направите огърлици от морски бисери - огърлица за снагата на своята възлюблена.

На изток ще направите огърлица от небесни звезди - огърлица за душата на своята възлюблена.

А на юг ще направите огърлица от благоуханни цветя - огърлица за любовта на своята взлюблена...

Ако сте били на запад - идете на изток.

Ако сте били на изток - идете на запад.

Ако сте били и на изток и на запад – идете сега на юг.

Там ще ви срещне вашата възлюблена - Южната дева - и вие ще накичите снагата ù, душата ù и любовта ù с трите огърлици: - от морските бисери на запада - от небесните звезди на изтока, - и от благоуханните цветя на юга...

Идете за бисери...

Георги Марков

Търсачка

Търсене по текст

Търси в Книжарница

Към страницата на "Завета на Цветените Лъчи на Светлината"

Намерете ни и във Facebook

youtube