ВЕСТИ И КНИЖНИНА

ОПИТИ НА Г-ЖА Д-Р КОЛИСКО ЗА СЛЪНЧЕВОТО ДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ЗЕМНИТЕ ВЕЩЕСТВА. Има връзка между земните метали и небесните тела.

Тук изпъкват много интересни въпроси; как, напр. реагират земните вещества на един съвпад на Слънцето и Сатурн? Или как реагират те на едно слънчево затъмнение?

Г-жа д-р Колиско се е постарала да покаже експериментално действията на слънчевото затъмнение на 27 юни 1927 година върху земните метали.

Тя е приготвила разтвор от злато и сребро, разтвор от злато и калай. Тези разтвори били направени по метод от самата нея намерен. И тя е констатирала анормалности в тези разтвори поради затъмнението. Във време на затъмнението в разтворите царува безредие, хаос. Чак на 5 юли, т.е. една седмица след затъмнението разтворите стават отново нормални. Нейният труд върху тези опити е издаден от книгоиздателството Orient – Occident – Verlag в Щтутгард и е снабден с рисунки, от които три цветни. Тези опити не пораждат ли у астронома следните въпроси:

Що действува между Слънцето и Луната, между Слънцето и Юпитер във време на затъмнението, преди и след него за да предизвика то безредие, слабост и особени реакции в земните вещества, (Г-жа Колиско е правила опити със злато, сребро и калай, те окултно съответствуват на Слънцето, Луната и Юпитер).

ОКУЛТНОТО ДВИЖЕНИЕ В БЕЛГИЯ. В Брюксел са организирани лекции върху окултните науки. Напр., г-ца Е. Врееде е говорила върху: „Зодиакалните знакове през вековете". Д-р Е. Колиско е говорила на тема: ,,Човешкият организъм и отношенията му с вселената от окултно гледище" и „Връзки между планетите и човешкия организъм" и пр..

АНТРОПОСОФСКИ КОНГРЕС.

Той се е състоял през октомври 1927 година във Виена.

ИЗ ЖИВОТА НА СВОБОДНОТО ВАЛДОРФСКО УЧИЛИЩЕ. Неговият бюлетин от тая учебна година излиза вече като списание. То е двумесечно. Списанието редовно ще дава рисунки от художественото обучение във Валдорфското училище. Редакторка е д-р Каролина Фон Хайдебранд, учителка в същото училище.

Щутгардската община е отпуснала сума за издигане на нова пристройка при училището. Това показва, че широките кръгове все повече се проникват от разбиране на задачите и значението на училището. Но с това не се отнема никак от свободата на Валдорфското училище. То си остава напълно независимо и свободно.

Родителите на Валдорфските ученици са основали „Валдорфска община" - Щутгард.

Получени са в редакцията следните списания и книги:

1. Учителска мисъл, г. 9 кн. 3

2. Наковалня - редовно се получава

3. Покровител на животните г. 4 к. I.

4. От ,,Натурфилосовско четиво” - От Гърците до Дарвина.

5. Занони - роман от Е. Булвер Литон - Излезли са 15 брошури и всяка струва 3 лв. Абонаментът за целия роман е 80 лева.

6. Есперантска библиотека под надслов „Nova Kulturo" започва да излиза наскоро в Бургас. Абонамент за България 40 лева за 10 номера. Подробности при поискване. Адрес: Атанас Николов, ул. „Цар Иван Шишман” 19 - Бургас.

7. Стопански преглед и домакинство, г. 16 кн. 1.

Търсачка

Търсене по текст

Търси в Книжарница

Към страницата на "Завета на Цветените Лъчи на Светлината"

Намерете ни и във Facebook

youtube