ВЕСТИ

Из движението по окултната педагогика.

Свободното училище в Базел (което е по типа на Валдорфското, от пролетта на 1928г. открива нов, по-горен клас.

Евритмичното училище в Щутгард почва летния си семестър на 24 април т.г.

Педагогически курсове за учители при Свободното Валдорфско училище. Целта им е да подготвят учителски персонал за новите училища. За сега курсът ще трае една година и ще обхваща както теорията на окултната педагогика, така и методите за работа. Може този курс да се продължи и втора година за тези, които са изкарали първия курс. Курсът започва на 21 май т.г.

Педагогическа сбирка се урежда в Есен (Германия) на 14 и 15 май т.г. Свиква се от „Централния възпитателен институт в Есен". Ще се разглеждат в нея въпросите от окултната педагогика. Лектори ще бъдат учители от Валдорфското училище.

Педагогическа конференция ще се състои от 24-29 май в Хамбург по инициатива на Валдорфското училище и Свободното училище „Волфганг Гьоте" в Хамбург-Вандебек.

Как млекопитаещите показват дъжда. Живи барометри.

„Козите търсят защитено място и се крият.

Котките се търкат с лапите по муцуната и ушите. (Мият се).

Къртиците усилено ровят земята, което се вижда по тяхната къртичина повече от обикновено.

Едрите рогати животни обтягат шия и обръщат муцуната срещу вятъра.

Плъховете и мишките усилено цвъркат и тичат, което се забелязва по шума, който е повече от обикновеното.

Конете къркат и пръхтят.

Овцете не си отиват от пасището, трябва да ги гониш насила,

Магаретата реват по-силно от обикновено.

Кучетата усилено ровят земята, овчарските кучета лягат и не гледат стадото, ловджийските и другите кучета изпращат неприятна миризма, миришат на кучещина.

Как животните показват вятъра.

Едрите рогати животни играят, често правят скокове и си въртят главата.

Овцете се въртят на едно место, въртят си главите и свършено се замайват,

Свинете хващат с устата сламки и ги разнасят по двора,

Котките драскат по вратите, по краката на масите, по пода и т.н.

Материята в природата.

Материята се състои от химични елементи. Досега са намерени на земята 90 такива, но повече от тях се намират в незначителни количества. Химичните елементи се срещат най-често в вид на химични съединения. Само около 20 от тях се срещат и свободни в природата, а само пет (благородните газове) само свободни. Половината от материята на земята е кислород - онзи газ който поддържа горенето и дишането. Други по-разпространени елементи са силиция (една четвърт от земята) алуминия, желязото, калция, магнезия, натрия и пр. Познати са три агрегатни състояния на веществото. Твърдата материя с гъстота 2*6 съставя 93 процента от масата на земята; течната (океанската вода) с гъстота 1*03 - 6*97 процента; а въздухообразната (атмосферата) - 0*03 процента,

Разпространението на химичните елементи в твърдата част на земята е приблизително както горе е показано общо за земята.

В метеорите са намерени около 23 химични елементи, главно желязо, свра и кислород.

Течната материя заема 1330 милиона кубически километра. Тя съдържа 38 елемента, главно водород и кислород. От многото разтворени в морската вода вещества най-важно за практиката е готварската сол. Златото съвсем незначително се разтваря във вода. В един тон морска вода има 0*05 гр. злато. Но водата в океаните е толкова много, че всичкото злато в нея, разпределено на 1500 милиона хора, които обитават земята, се пада всекиму по 46,000 кг. (Ако можехме да го извадим, всички хора биха станали богати!?)

Въздухообразната материя (атмосферата) съдържа в състава си до 12 елементи, но главната ù маса съставят кислородът и азотът.

В организмите изобщо са намерени 27 елемента. От тях 12 са застъпени в по-голямо количество, а главната маса на живата материя е направена от четири: кислород, водород, въглерод, азот. За отбелязване е, че тия 12 елемента, с изключение на желязото са с малка гъстота (леки). От останалите има и тежки, но те са в съвсем малки количества. Ето напр. количеството на по-важните елементи в човек, който тежи 70 килограма:

кислород — 44 кг

въглерод — 15 кг

водород — 7 кг

калций — 1*77 кг

азот — 1 кг

фосфор — 0*8 кг

сра — 0*1 кг

сребро — 0*001 кг

злато — 0*0001 кг

Това са елементите, що служат като основа, върху която се манифестира величието на живота.

Из реферата на G.F.

Durand, College de Franse

Б. Р. Това са данните на официалната наука, но окултната наука която включва в себе си знанието на официалната, не се спира там, а изучава и по-дълбоката страна на въпроса, изучава силите и енергиите, свързани с тsх. Изучава техния вътрешен строеж, техния произход и взаимоотношение. Изучава също така и разумните същества, които стоят зад тях и чиито резултат са те. Така че, окултната наука изучава елементите като живи същества.

Редакцията на списанието съобщава, че за в бъдеще, за да се създаде една интимна връзка между читателите и редакцията, открива отдел „ВЪПОСИ И ОТГОВОРИ", където ще може да става задаване на въпроси, както от страна на четците, така и от страна на редакцията. Редакцията може да предлага теми за разработване; също и четците могат да задават теми. С този отдел се цели да се даде възможност на читателите да се изкажат, от какво чувствуват нужда, за да може то да им се поднесе.

Търсачка

Търсене по текст

Търси в Книжарница

Към страницата на "Завета на Цветените Лъчи на Светлината"

Намерете ни и във Facebook

youtube