ЦАРСТВОТО БОЖИЕ

Голямо богатство се крие в блаженствате, които евангелистът Матей изнася в своето евангелие – 5 глава. Ако човек приложи блаженствате в живота, ще придобие нещо ценно.

"Блажени нищите духом, защото е тяхно Царството небесно" (Мат. 5; 3). Нищите духом са тия, които работят. Тия, които работят, ще наследят Царството небесно.

Днес всички се запитват: Какво ще стане със света? Докато хората не си подадем ръка за взаимна работа, докато не съединим добродетелите си и не разчитаме едни на други, до тогава светът нима да се оправи. За да вървим в правия път, трябва да имаме за ръководители истински човеци, които да ни научат на добро. В това отношение, човек трябва да развие способността да различава нещата. Трябва да се научи да различава доброто от злото, светлината от тъмнината. В това различаване е началото, което води човека в пътя на доброто, на светлината. Различаването е истинска работа. А който работи, ще наследи Царството небесно.

"Блажени нищите духом, защото е тяхно Царството небесно". Това значи: блажени са ония, за които земните блага и богатства не са съблазън. Какво ще научи, какво ще придобие човек, ако в ума му постоянно стои мисълта за забогатяване? Тази мисъл ще го застари. Ще загуби красотата и младостта си. От живота на човека зависи да бъде външно и вътрешно млад, да се радва на живота, да се ползува от добрите условия. Не оставяйте ума и сърцето си в застой. Хранете се със светли мисли и възвишени чувства, които носят радост и веселие. Съвременните хора се нуждаят от чистота в мислите, чувствата и постъпките. Пазете се от контрастите в живота: в храната, в мислите, в чувствата и в постъпките. За да не страдате, не правете съдружие между добри и лоши мисли и чувства. Такова съдружие прави човека недоволен, внася дисхармония в живота му. Очи има човек, а е недоволен; уши има, нос, уста има, пак е недоволен; здраве има, пак е недоволен. Това показва нищетата на човека. Слаб ученик е човек. Всичко му е дадено, ала той не може да се ползува от него и не знае да се радва на богатството си. Цялата природа – минералите, растенията, животните работят за него. Трябва ли човек да бъде недоволен, когато всичко в света работи за него? Благата на природата човек възприема като светли мисли и чувства и се укрепва чрез тях. Никаква сила в света не може да победи човека, който се храни със светлината и топлината на своите мисли и чувства. В това е истинската работа. А тия, които работят, ще наследят Царството небесно.

"Блажени кротките, защото те ще наследят земята" (Мат. 5; 5). Не е казано, че силните ще наследят земята, но кротките, т.е. разумните, добрите, които са полезни на себе си и на своите ближни. Който е полезен на себе си, на своите ближни, полезен е и на Бога. Това значи кротък човек. Той работи за името Божие и за славата Му. Той работи за Царството Божие на земята. Той работи и за изпълнение на Божията воля. Кроткият разбира смисъла на живота. Като изпълнява Божията воля, човек работи за себе си. Като търси Царството Божие и Неговата Правда, човек работи за ближните си. Като слави Божието Име, човек работи за цялата вселена. Работете по този начин – за себе си, за ближния си и за цялата вселена, за да бъдете обиколени от добри и разумни същества, да придобиете блаженствате в живота.

Изпълнявайте Божията воля, за да бъдете здрави. Търсете Божието Царство и Неговата Правда, за да бъдете полезни на ближните си. Осветявайте Името на Бога, за да влезете във връзка с разумните и добри хора по света. Вън от тези неща човек остава странник и на този, и на онзи свят. Напишете в ума, в сърцето и във волята си, следните мисли: Искам да изпълня Божията воля, за да бъда здрав и полезен на себе си. Искам да намеря Божието Царство и Неговата Правда, за да бъда полезен на ближния си. Искам да осветя Името на Бога на земята, за да се свържа с всички добри, разумни и възвишени души по целия свят.

Запишете последната и най-важна мисъл: Без Истината не можете да изпълните Божията воля. Без Мъдростта, не можете да намерите Божието Царство и Неговата Правда. Без Любовта не можете да осветите Името на Бога.

Търсачка

Търсене по текст

Търси в Книжарница

Към страницата на "Завета на Цветените Лъчи на Светлината"

Намерете ни и във Facebook

youtube