Б. Боев

РАЗГОВОР С УЧИТЕЛЯ

– Какво ще кажете за днешните събития ?

– Целият живот е едно предметно учение и човека го изпитват, само за да познае, кое е реално и кое – не е. Онзи, който извайва статуята, навсякъде дяла, за да изкара една красива статуя. Представете си малки момиченца, които седят и си приказват за своите куклички. А пък като пораснат, казват: "Не ни интересуват вече те". Минават в реалността. Същото става и с човечеството. с оценката на нещата по нов начин човек преминава към реалността на нещата.

Иде една духовна вълна, която носи обща пролет. Тя ще засегне всички. Сега е зима. Всички ще придобият нещо, но по-напредналите ще имат повече условия за напредък. Както пролетта иде за всички, тъй и новата епоха иде за всички. Земята се повдига в по-възвишени сфери – излиза от 13-тата сфера. Излиза от гъстата материя. Невъзможните неща ще станат възможни.

Мнозина питат: "Как ще се уреди светът?" Чудни са хората! – Никой не може да отстрани снега с каруци, но като дойде слънцето, за десетина деня ще го стопи. Това ще направи Любовта в света. В бъдеще добрите хора ще станат силни, а лошите – слаби. Любовта ще се изяви във външния живот чрез приложение на справедливостта в света. Изведнъж няма да стане. Идва вече шестата раса. в тези събития се ражда шестата раса. Тя ще превърже раните на бялата раса и ще ù каже, че има друг път. Ще се отвори път за новите идеи в света. Сега се завършва една стара епоха. Сега е ликвидиране на една карма. В съзнанието на цялото човечество става голям вътрешен преврат. То минава от съзнанието на бубата в съзнанието на пеперудата. Осъзнаване става у хората; то става дълбоко в душите.

Красивата епоха не е далеч. Сега хората трябва да дигнат знамето на Любовта.

– Как трябва да се гледа на света, на природата?

– Когато човек скърби, един светъл лъч ще проникне в неговото съзнание, като съзнава, че Великото Разумно Начало в света го обича. Вярвайте, че ви обичат. По-добре е да вярвате, че ви обичат, отколкото да не вярвате. Ако вярвате, вие печелите.

Никога не сте видели образа на Онзи, който ви обича. Любимият, който ви обича, е в хляба, във водата, във въздуха, в светлината. Всичко в света диша от Божията любов. Ако вие не почитате светлината, въздуха, цветята и пр., как ще ви почитат хората?

Хората изучават само сенките на природата. Дърветата, цветята и пр. трябва да се изучават по съвсем нов начин. Като отидем при едно растение, можем да влезем в общение с разумното, което .работи в него. Можем да му поговорим, можем да му зададем някой въпрос, и като съсредоточим своето съзнание, можем да доловим, какво ще ни каже то. Мисълта, която ще се яви в нас, това ще бъде неговият отговор! Растенията могат да се привързват към човека така. както се привързват хората. Те могат да обикнат човека, и има начини, по които може да се констатира тяхната любов. Уханието на цветята е техният език. в известен смисъл можем да кажем, че дърветата, цветята са спящи ангели.

– Кое е същественото в живота?

– Същественото е Любовта!

Хората досега са търсили реалността там, гдето тя не е. Реалността на нещата се намира чрез Любовта. Когато човек дойде извън реалността, чувствува се празен. Най-големите противоречия са за предпочитане, когато човек има Любов, отколкото да има всички други външни удобства, но без любовта.

Вие искате изключителната любов, т.е. като обичате едного, да не го обича друг. Законът е следният: Ако обичате едного, вие сте силен човек. Но ако обичате двама, вие сте по-силен. Ако обичате трима, сте още по-силен, а ако обичате всички, вие сте много силен. Като обичате едного. имате малък приток, който се втича във вас. Като обичате двама, имате по-голям приток. Като обичате всички, много притоци се вливат във вас. Като обичате, не се интересувайте. дали ви обичат. Вие искате да ви обичат хората. Това, което искате от другите, направете го.

Има закон: каквото отношение имате към любовта на никого, такова отношение ще имат други към вашата любов. Ще ви кажа един пример: в един американски студент се влюбила една студентка. Той я отблъснал рязко, грубо. Като се преместил в друг американски университет, той се влюбил в дъщерята на ректора на университета. И тя го отблъснала по същия рязък начин.

При Божествената любов вие се радвате на всичко. Трябва да дойдем до оная любов, която не покваря. Животът е смяна на скръб и радост. Тая смяна ще продължава, докато човек влезе в Мировата любов. При любовта всичко е красиво. Един ден, когато хората се развият, те ще обуздаят всички низши инстинкти и тогава ще разберат, в какво седи любовта.

Сега не считайте, че не сте опитали любовта. Наистина, не сте опитали цялата любов, но тя ви е докоснала.

Търсачка

Търсене по текст

Търси в Книжарница

Към страницата на "Завета на Цветените Лъчи на Светлината"

Намерете ни и във Facebook

youtube