ОТЗИВИ, ВЕСТИ И КНИГОПИС

Апарат, който прави нещата невидими.

Унгарският физик Ищван Прибил е изнамерил апарат, чрез който нещата стават невидими за човешкото око. Светлината се състои от вълни с различни дължини, според цвета на светлината. Нейните вълни дразнят ретината на окото. Окото представлява фотографска стаичка. Какво трябва да се направи, за да не виждаме предмета, който е видим по естествените физически закони?

Апаратът на Прибил обвива целия предмет или цялото тяло с електромагнитно поле, поради което лъчите на светлината не се отразяват от него. Следователно, такова тяло не може да се види, понеже лъчите, които падат на него, не се отразяват до нашето око за да го раздразнят. Прибил е правил между другото следния опит пред някои лица:

На сцената били поставени няколко музиканти. Всеки от тях държал своя металически инструмент. Още през нощта преди опита Прибил си нагласил апарата. С помощта на неговия апарат не е трябвало да се вижда някакъв металически предмет на сцената. И така станало. Тия, които свирели на сцената с инструментите си, не държели нищо в ръцете си. Така ги виждали зрителите в салона. А пък в същност музикантите държели в ръцете си инструментите, на които свирели. След това физикът дал на музикантите металическо облекло. Тогава и музикантите се изгубили, като на сцената си виждали само тия части от тялото им, които не били покрити с такова облекло.

Апаратът още не е усъвършенствуван. С него могат да се правят за сега опити само с металически предмети.

Ултракъсите вълни

Знае се, че човешкото ухо възприема звукови вълни от 16 трептения в секунда до 20,000 и най-много до 40,000 трептения в секунда. Извън тия граници има още звукови вълни, които не може да възприемаме! Обаче има звукови вълни с такава голяма честота, че не се чуват от човешкото ухо, но се чуват от някои животни. А ултра звуковете, които имат още по-голяма честота, не се чуват и от тях.

Ултразвуковите вълни имат честота 200,000 и даже 300,000 трептения в секунда. Макар и да не действуват на човешкото ухо, има начини, по които може да се констатира тяхното действие и даже могат да се приложат и практически в живота.

Казаното се отнася и за светлинните вълни.

И ако човек би имал сетива за възприемане на вълни с по-голяма честота, то светът щеше да се изяви за него в съвсем друг вид. Значи, голяма част от природата остава невидима за човека. При такова разбиране ясновидството става нещо понятно. Даже има различие у хората и по отношение на обикновената светлина: едни хора възприемат слънчевия спектър по-къс, а други – по-дълъг. Едни го възприемат по-къс или по-дълъг откъм червените лъчи, а други – откъм моравите лъчи на спектъра. От това можем да съдим, вълни с каква честота те възприемат.

Учителят за дишането от Б. Боев, ц. 15 лв., стр.96. Книгоизд. "Братство" – Севлиево. Доставя се и от ред. на сп. "Житно Зърно", пощ. кут. 270.

Това е една малка, но много съдържателна книга. В нея се изнасят по един свободен начин схващанията на Учителя за дишането. А дишането, това е най-важното нещо за живота на земята. Да дишаш правилно, това е метод за правилен живот, за правилно мислене. "Който диша правилно, мисли право", казва Учителят . Дълбокото и правилно дишане дава здраве, подмладява, развива умствените способности, прави човека благороден и душевно и физически силен. Правилното дишане свързва човека с Бога. То е най великата и най-дълбоката молитва, която човек изказва и трябва да изказва постоянно. Дишането е колкото индивидуален, толкова и космически процес. Този процес обхваща всичко в битието.

Трябва човек да прочете и да проучи съдържанието на тази книга, за да придобие едно истинско и крайно полезно знание. – Знание, което ни води към съвършенство. Тази книга, естествено, има за цел да ни запознае само с основните схващания на Учителя по този въпрос и да ни въведе за по-нататъшно проучване в беседите на Учителя. В тях има неизчерпаем материал по въпроса за дишането. Материалът в книгата: Учителят за дишането е обхванат в 30-35 глави, една от друга по-интересни. На края е даден един списък от 26 беседи и лекции на Учителя, в които тия въпроси са засегнати специално.

Ето по-важните глави из съдържанието на книгата: Механизъм и химизъм на дишането; По-дълбоката страна на дишането; Дълбоко дишане; Темп и ритъм на дишането; Кожно дишане; Важността на психичните условия при дишането; Дишането и здравето; Дишането и подмладяването; Дишането и психичният подем; Дишането – молитва; Дишане с движения; Дишане и ходене; Дишане и красота; Дишане и пение; Дишане и възпитание; Науката за дишането и днешното време; Еволюция в дишането; Светлината в учението на Учителя и пр.

Тази малка книжка трябва да стане настолна книга за всички хора, които искат да се развиват правилно и да живеят разумно. Затова я препоръчваме сърдечно на всички.

В света на чудесата, от К. Камбуров – Приказна пиеса в стихове за деца и юноши. Книгоизд. Хр. Г. Данов – София, ц. 25 лв. Една хубава пиеса, в хубави, леещи се, динамични стихове. Тя ни завежда в света на приказките и вълшебствата. Бихме могли да кажем: в света на ония първични представи, които крият в себе си големи реалности. Тази приказна пиеса показва големи литературни качества: силно въображение, голямо поетично дарование, драматично познаване на образите и моментите и голямото им разнообразие. С право тя е удостоена да се играе в Народния театър. Препоръчваме я топло на всички и пожелаваме успехи на младия ù автор.

Д-р Е. К.

Търсачка

Търсене по текст

Търси в Книжарница

Към страницата на "Завета на Цветените Лъчи на Светлината"

Намерете ни и във Facebook

youtube