ИЗ НАШИЯ ЖИВОТ

Боян Боев

РАЗГОВОР С УЧИТЕЛЯ ВЪРХУ МУЗИКАТА

Всички сме при пианото в големия салон на Изгрева. Царува мълчание. Учителят свири. от начало музиката е тиха, после става бурна и след това пак утихва и става тържествена. Учителят свири нещо съвсем ново, в което се долавя пътят на душата: първите стъпки на възхода, мъчнотиите, противоречията и най-после разрешението — приближаването до върховете на светлината и свободата. след това Учителят почва да говори:

— Светът е създаден музикално. Без музика не може да се прояви животът. Хората изгубиха истинската музика, когато излязоха из рая. Музиката на източните народи е инволюционна, низходяща, а новата музика е еволюционна, възходяща.

В природата всичко е музика! Има в света нещо толкова хубаво и велико, но хората не го знаят! Цялата природа пее. Има музика в тревите, в дърветата. Човек може да слуша музиката, която излиза от тях. Като минавам край цветята, слушам, че те пеят. И аз съм внимателен. Седя и слушам. Глухият не чува, макар че наоколо всичко е музика. Всяко цвете има специална музика. И даже разните части на едно цвете имат различна музика. Щом музикантът отиде при растенията, когато цъфтят, ще чуе известна музика, а като отиде, когато плодовете зреят, ще чуе друга музика. Светлината е най-добрата певица. С музика тя слиза от небесните сфери. Един ден, когато ушите ви се отворят, ще чуете великата музика, която се разнася от единия край на света до другия, и тогава ще разберете вътрешния смисъл на живота.

Музиката има връзка с умствения свят. Тя трансформира енергиите на физическия и умствения светове. Музикантът трябва да бъде и поет. Той трябва да има много широка култура. Истинските музиканти — наричам ги гении на музиката — не се обезсърчават.

Всеки човек има музикалност в себе си, но трябва да работи, за да я прояви. Оня, който иска да развие музикалността в себе си, трябва да дружи с гениите на музиката. Всички трябва да се научат да пеят — също и музикално да говорят. Говорът трябва да бъде цяла музика.

Има музика механична, органична и психична. Механичната музика не може да направи това, което могат да направят органичната и психичната.

— Какво значение има музиката в живота?

— Като пеете или свирите на нивата, тя ще ви даде повече плод. Ако пеете, когато сеете нивите и когато те зреят, ще видите, какви класове ще имате! В окултната музика има песни, които като изпеете, зверовете ще се спрат.

В света на музиката няма болести. Има арии за болести. Като изпеете на болния три арии, и той ще стане. Но колко ще трябва да работите, докато научите тия три арии!

В бъдеще ще има музика за подобрение на тялото — на кръвообращението, на дробовете и пр. Болен сте; ще се лекувате със съответната музика. Хората ги боли глава, понеже не пеят. Ако не пеете, ще дойде болестта. Хората пропадат, понеже не пеят.

Музиката твори вътре в човека и организира материята.

Като пее човек, всички клетки в него работят и се хармонизират. При болестта трептенията на човека са понижени. Музиката ги повишава.

— Каква е връзката на музиката с духовния живот на човека?

— Като пеете, строят се вашият ум и вашето сърце. Когато се обезсърчите, можете да се тонирате с музика. Добрият живот е музика. Животът не е тежък, но вашите разбирания за живота са тежки. Като пеете, зимата, която е вътре във вас, ще се смени с пролет и лято.

Музиката ще ви бъде като средство за лесни постижения и във висшите области на Духа.

Тя е мостът, връзка между висшите, напреднали Същества и човека. По този мост те ще дойдат и ще му помогнат. Ако не пее човек, не може да образува тая връзка.

Една правилна мисъл е музикална. Трябва да се научим чрез музика да трансформираме енергиите си. Любовта е най-хубавата музика. Когато човек е сприхав, честолюбив, това се предава на тона. Когато пеете, издигнете съзнанието си в света на една Велика Реалност, в света на Вечната красота, една велика идея да изпълни вашето съзнание, и тогава ще вложите нещо в тоновете. Не можете да пеете правилно, ако не мислите и не чувствувате правилно. Не можете да пеете, ако не обичате някого.

Има нужда от такива проводници, каквито са истинските музиканти. Трябва да влезе музикална енергия в света. Сега ще се проявят българските таланти в музиката. Не е лесна работа. Трябва вдъхновение!

Търсачка

Търсене по текст

Търси в Книжарница

Към страницата на "Завета на Цветените Лъчи на Светлината"

Намерете ни и във Facebook

youtube