Г. Тахчиев

ВРЪЗКА МЕЖДУ ФАКТИТЕ

Битието е една безконечна верига от факти, свързани причинно. И познанието е откриване причинната връзка между фактите. Илюзията е липса на правилна връзка между фактите. Себепознанието е чрез будно и изострено самонаблюдение откриване причинната връзка между фактите в мисленето, в чувствуването и в постъпките, при която връзка опознаваме естеството на нашата личност и законите, на които почива нейното развитие.

Връзката между фактите е единственият път, който води към реално познание и всестранен успех.

В природата царува непрекъсната връзка между фактите и когато намерим тази връзка, ние виждаме в нея целесъобразност, величие и красота.

Когато правим разумна връзка между фактите в мислите, чувството и постъпките, ние правилно градим живота си, нашето развитие върви с ритъма на природата.

Любовта е единственото най-важно условие, при което съзнанието се подготвя да прави връзка между фактите. При нея нашата чувствителност се пробужда до максимум. Тя е и микроскоп и телескоп и пред нейния поглед ни един факт не може да остане незабелязан. И при тази очевидност на последователното течение на фактите ние лесно можем да открием тяхната причинна зависимост, а като следствие от това ние имаме пълна представа за действителността.

В присъствието на любовта човек става ясновидец и за едва доловимите отношения на другите към него и обратно.

Като правим връзка между фактите, ние откриваме природните закони в различните области на живота, а свързани причинно, тези закони дават законите на съвършената и абсолютна нравственост.

Това свързване на познанията на всички истини в едно цяло и тяхното използуване за правилното развитие на личността и обществата е задача на окултната наука.

Целта на човешкото развитие е да се достигне до познанието на законите на последователния ред на фактите, както са дадени в природата и да се следва техния път; да се съгласува човешката воля с природните закони, с природната воля. Това постижение на човека наричаме съвършенство, сливане с цялото — освобождение, за което говорят всички мистици в света.

Мъдрецът е мъдрец. защото разбира връзката между фактите и живее в реалността.

Всяко страдание, всяка несполука, е един мощен глас на природата, който казва, че не проумяваме връзката между фактите и сме далече от истината.

Когато нанасяме обиди на ближните, ние не познаваме закона на общуването.

Който люби той познава истината. Чрез свързване на фактите приложено в света на чувствата, в света на мислите и постъпките, ние ще постигнем съвършенство.

Търсачка

Търсене по текст

Търси в Книжарница

Към страницата на "Завета на Цветените Лъчи на Светлината"

Намерете ни и във Facebook

youtube