БОГОМИЛСКО ПРОРОЧЕСТВО ЗА БЪЛГАРИЯ

„И вложи Господ седем духа в седемтях светила небесни, та седем ангела се родиха.

И повери на всеки ангел по един от седемте народа – да го води.

И ангелите, на които бе поверено да водят народите, се сдружиха с ангелите, що бяха пазители на тези народи, та всеки народ имаше по два ангела: един – да го води, а друг – да го пази.

Слънцето разпери криле над Масър, Месечината – над Междуречието, Вечерницата се спре над Гърция, Звездата на Посланика покри с лъчи Иудея. Звездата на Бранника – Рома, а Звездата на Отшелника – Бизанс.

А народите се не бяха родили още на земята, но те живяха в чертозите на Господнята Всемъдрост.

И вси народи получиха от Вечния по един звезден дух.

Само над България тъмнееше мрачина – и звезден ангел не развя криле над нея.

И ронеше сълзи ангелът, що пазеше България, че всички си имат другар, а той – нямаше. И с плач поиска от Бога звезден дух, другар да му бъде.

Та се смили над него Господ—Бог, ала нямаше вече звезда и звезден дух.

И духна тогава Бог в простора – и осени с Божествено мановение Млечния Път, та рой светли ангели се родиха там – и повели Бог на Млечния Път да властвува над България.

............................................

И превратна участ спря криле над българи: през изкус и съсипии ще мине България, ала ще изтрае.

Погасна нимбата на Масър, умряха двата народа-близнаци на Междуречието, изгоря Гърция, погина Иудея, разсипа се Рома - само Бизанс и България останаха.

...Но, този що се вслушва в пророчески вещания, знае твърдо, че неповолни бранни дни ще разсипят Бизанс навсегда, а България като Огнена Птица ще се възражда из собствената пепел, та до край на векове ще пребъде.

Защото – гаснат звездите една по една. Ала Божият Лентион ще свети вечно – и Млечният Път ще бъде светъл покров на вселената".

Из „Книга за Царете" от Николай Райнов.

Търсачка

Търсене по текст

Търси в Книжарница

Към страницата на "Завета на Цветените Лъчи на Светлината"

Намерете ни и във Facebook

youtube