Архив ЖЗ - съдържание

Архив ЖЗ - съдържание (18)

Тук са поместени годишнините на старото списание "Житно зърно" от 1924 до 1944 г.

СъдърЖание на списание ЖИТНО ЗЪРНО - година ХІІ – 1938 г.

 

Съдържание на 1 бр.

Човешката душа

Образът на жената в Евангелието. Самарянката – Г.

Ценности – д-р Ел. Р. Коен

Здраве и вътрешен живот – Боян Боев

Астрологични елементи. Зодиакални знаци – П. М-в

Из нашия живот. Разговор с Учителя – Боян Боев

Идеалът на Великите Души – по мисли от Учителя

Стихове – Д. Антонова, S.

Поеми – Georg Nordmann

Отзвуци (писмо от Рига) – М.

Вътрешният мир

Прошката – Е.

Отзиви, вести и книгопис

Principes fondamentaux de l`Etat universel

Съдържание на 2 и 3 бр.

Добрите проводници на Любовта

Образът на жената в Евангелието. Кодрантът на вдовицата – Г.

Към обетованата земя – Боян Боев

Два образа – Г.

Астрологията в огледалото на Гьотевото творчество – Georg Nordmann

Астрологични елементи. Зодиакални знаци – П. М-в

Психичният живот на растенията – Б. Боев

Съвременната медицина за слънцето – д-р С. Кошков

Из нашия живот. Разговор с Учителя при Рилските езера – Боян Боев

Стихове – Д. Антонова

Стихове - С. Илиева 

Посвещения – Georg Nordmann

Зима. Пролет – Е.

Някои мисли за съня – Светослав П.

Отзиви, вести и книгопис

Du Maitre – Idees divines et humaines

Съдържание на 4 и 5 бр.

Малки опити

Образът на жената в Евангелието. Гърбавата жена – Г.

Иисус от Назарет – Georg Nordmann

Дух и мода – д-р Ел. Р. Коен

Уводни думи към дишането от окултно гледище – Боян Боев

Работата – А. Б.

Метърът – първообраз

Астрологични елементи. Домове или силови полета – П. М-в

Из нашия живот. Творческите сили на селото. – Боян Боев

Притчи и приказки

Богатият и бедният Лазар – Б. Бехар

Стихове – Ол. Славчева, Д. Антонова, S.

Широта на духа – Е.

Отзиви, вести и книгопис

Du Maitre – Pense

Съдържание на 6 бр.

Четирите правила

Исус от Назарет (продължение) – Georg Nordmann

Скинията – Боян Боев

Енергията на атома – Г.

Астрологични елементи. Аспекти – П. М-в

Вътрешни връзки с природата – Боян Боев

Луната в земеделието и градинарството – Г.

Из нашия живот. Една среща на Изгрева – Боян Боев

Стихове – Ол. Славчева, Д. Антонова, S.

Отзиви, вести и книгопис

Du Maitre – La nouvelle naissance

  Съдържание на 7 и 8 бр.

Две полушария

Представите ни за небето – Г.

Небесният живот според Емануил Сведенборг

Закони на възприемчивостта – Б. Боев

Обществено изравняване – д-р Ел. Р. Коен

През вратата на топлинните явления – Georg Nordmann

Сфера на Меркурий – Г.

Астрологични елементи. Аспекти – П. М-в

Импулси – Е.

Из нашия живот. Разговор на Учителя с народни учители при Рилските езера – Боян Боев

Стихове –Д. Антонова, S., Ол. Славчева

Отзиви, вести и книгопис

Du Maitre – Le Grand Homme

Съдържание на 9 и 10 бр.

Желаният мир

Великото семейство – Боян Боев

Ритъмът – музика на Всемира – Georg Nordmann

В пътя на илюзорното и по следите на вечното в живота – д-р Ел. Р. Коен

Наклон на почерка – Г.

Астрологични елементи. Аспекти – П. М-в

Сфера на Венера – Г.

Божествената Любов и Мъдрост – Емануил Сведенборг

Из нашия живот. Разговор с Учителя на Витоша – Боян Боев

Мисли – Г. Тахчиев

Двете дъщери на Неру-Ра – Буча Бехар

Загадъчни явления. Един случай на прераждане.

Стихове – Еделвайс

Отзиви, вести и книгопис

Du Maitre – Contrats humains at divins

Съдържание на списание ЖИТНО ЗЪРНО - година ХІ – 1937 г.

 

Съдържание на 1бр.

Човешки и Божествени договори

На разсъмване – Боян Боев

Образът на жената в Евангелието. Елисавета – майка на Предтечата

По следите на живота и смъртта – д-р Ел. Р. Коен

Една страничка от древната символика – Nordmann

Несъизмерима музика – К. Ик.

Ръцете на Жоана Крауфорд и генерал Джон Пиршинг

Из нашия живот. Момент от един събор в Търново – Боян Боев

Здраве, сила и живот

Из вълшебната книга на природата - Музикални ли са животните – д-р Г. Кьорбиц

Отзиви, вести и книгопис

Du Maitre – Au seull de la nouvelle Epoque

Съдържание на 2 и 3 бр.

Как се влиза в училището на природата

Образът на жената в Евангелието. Дева Мария

Мъдрецът от изток – Боян Боев

Движение, рекорд и мисъл - д-р Ел. Р. Коен

Кой е нашият истински „аз”? – Морис Метерлинк

Вид и посока на редовете при писане

Ръцете на Вики Баум и Синклер Луис

Из нашия живот. Поздравът на планината – Боян Боев

Притчи и приказки

Пролет – Е.

Стихове – Д. Антонова

Здраве, Сила и Живот

Представители на полския месианизъм. Андрей Товянски – П. Г. Пампоров

Някои физиологични въпроси в окултно осветление

Отзиви, вести и книгопис

Du Maitre – Au seull de la nouvelle Epoque

Съдържание на 4 и 5 бр.

Различаване

Образът на жената в Евангелието. Прелюбодейката. Мария Магдалина.

Митологията от окултно гледище – Боян Боев

В наши дни – Georg Nordmann

Правилен и неправилен почерк – Г.

Прости им! – Мирчо

Астрология в миналото и днес – П. М-в

Из нашия живот. Светлият дом в Розовата долина – Боян Боев

Притчи и приказки

Стихове – Д. Антонова, Ол. Славчева

Отзиви, вести и книгопис

Du Maitre – Le processus biologique comparé

Съдържание на 6 бр.

Присаждане и претворяване

Образът на жената в Евангелието. Жената, излекувана от кръвотечение и хананейката. – Г.

На границата – Боян Боев

Неравенството – Georg Nordmann

Какво говори един череп при запалена свещ

Хьоне Вронски и неговата философия на месианизма – П. Г. Пампоров

Из нашия живот. Един разговор с Учителя за музиката. – Боян Боев

Стихове – Д. Антонова

Отзиви, вести и книгопис

Du Maitre - Le processus biologique comparé

Съдържание на 7 и 8 бр.

Старите предания

Образът на жената в Евангелието. Марта и Мария. – Г.

Паневритмията – Боян Боев

На съвременни житейски мотиви – д-р Ел. Коен

Сфера на Юпитер – Г.

Новалис – творчество, идеи – В. В.

Астрологически елементи – П. М-в

Подпушване – Е.

Из нашия живот. За плочи – Боян Боев

Стихове – S., Д. А-ва

Поеми за планината – Georg Nordmann

Великият проблем – Жорж Лаковски

Отзиви, вести и книгопис

L`Intelligence, le coeur et la volonté

Съдържание на 9 и 10 бр.

Трите порядъка

Образът на жената в Евангелието. Иродиада и Саломе – нейна дъщеря

Коректив, изправител на живота – д-р Ел. Р. Коен

Живеене за Цялото – Г. Тахчиев

Паневритмията

Геометрия в мисълта – Georg Nordmann

Няколко думи върху съвременната психология – Кр. В.

Ръцете на Андре Меллон и на Боби Джонс

Из нашия живот. Разговори с Учителя – Боян Боев

Впечатления от Рила – Н. Каллертс

Дни на отлив. Утринната песен – Е.

Стихове –Д. А-ва, S.

Отзиви, вести и книгопис

LA VIE POUR LE TOUT

 

Съдържание на списание ЖИТНО ЗЪРНО - година Х – 1936 г.

 

Съдържание на 1бр.

Мисли!

Символизмът в живота – д-р Ел. Раф. Коен

Лостът на Архимед

Идейни насоки в образованието – Боян Боев

Ръцете на Игнац Падаревски и Рамзей Макдоналд

Учителят говори. Свещеният огън

Из нашия живот. Една среща в Тополица – Боян Боев

Десет години „Житно Зърно” – д-р Е. К.

Притчи и приказки. Разбитата чаша

Здраве, Сила и Живот

Вести и книгопис

Le Maitre parle – Les Quatre choses

Съдържание на 2 и 3 бр.

Пробуждане на съзнанието. Новият човек.

Човек в своята собствена среда и в средата на своите подобни – д-р Ел. Р. Коен

Музиката като първостепенен възпитателен фактор – Боян Боев

Сферата на Марс – Г.

Косата и характерологичното ù значение – д-р Новотни

Ръцете на Чарлз Линдберг и Дъглас Файрбнакс

Учителят говори – Тяло на Любовта

Из Живото Слово

Из нашия живот. Симфонията на планината – Боян Боев

Притчи и приказки. Единственият свидетел.

Стихове – St.

Здраве, Сила и Живот

Загадъчни явления – М. К.

Явяване на заминал. Забравената полица.

Нови хоризонти в биологията

Вести и книгопис

Le Maitre parle – L`Auguste fraternité universelle

 

Съдържание на 4 и 5 бр.

Новораждане

Психологическият фактор – д-р Ел. Р. Коен

Сфера на Сатурн – Г.

Нови насоки в биологията –Боян Боев

Практичният човек от характерологично гледище – д-р Новотни

Ръцете на адмирал Бърд и на Абад ел Крим

Учителят говори. Христос

Притчи и приказки. Пред прага

Из нашия живот. Една среща в Розовата долина – Боян Боев

Здраве, Сила и Живот

Вести и книгопис

Le Maitre parle – Le Maitre

Съдържание на 6 бр.

Великият човек

Два свята – Г.

Воля за живот – д-р Ел. Р. Коен

Разцъфтяване на душата – Боян Боев

Нещо из историята на хиромантията – Г.

Ръцете на Грета Гарбо и Жана Адамс

Притчи и приказки. Ешуа-Бентам.

Из нашия живот – моментни снимки.

Стихове –Д. А-ва, S.

Естетичният вкус – Т. Савова

Здраве, Сила и Живот

Езикът на цветята – Г. Събев

Вести и книгопис

Le Maitre parle – Le feu sacré

   Съдържание на 7 и 8 бр.

Ключ на живота

Отношение на Великото в живота

Притчата за самарянина

Инволюция и еволюция - Б. Боев

Две оси в главата на човека

Ръцете на Максим Горки и ген. Ерих Лудендорф

На Учителя

Притчи и приказки - Четири течности

Из нашия живот - При морените - Б. Боев

Здраве, сила и живот

Стихове

Дядо Петър Моллата - Стефан

Приемай този, който никога не е канен

Отзиви, вести, книгопис 

  Съдържание на 9 и 10 бр.

Има ли безработица в природата?

На третия ден – Боян Боев

Новите форми на живота – Х.

От волската кола до аероплана – д-р Ел. Р. Коен

По повод на някои изчисления на кубичната миля – Г.

За човешките раси – Г.

Новата земя – Марк Рорбах

Притчи и приказки. Пророчеството на Исавар

Ръцете на Елена Келлер и Ерих Мария Ремарк

Из нашия живот. Към „Салона на съзерцанието” – Боян Боев

Здраве, Сила и Живот

Стихове – Димитрина Антонова, S.

Отзиви, вести и книгопис

Le Maitre – L`anclenne Humanité et la nouvelle. L`involution et l`évolution. Les méthodes de la nouvelle Vie.

 

Съдържание на списание ЖИТНО ЗЪРНО - година VІІІ – 1934 г.

 

Съдържание на 1 бр.

Господар и слуга

Пеперуди – Г.

Новите пътища в международния живот – Боян Боев

За появата на материализма и идеята за безцелността на живота – Георги Томалевски

Учителят говори. Бог

На гости на Антропософското общество в Гьотеанум – Дорна до Базел

Стихове – Димитрина Антонова

Из Живото Слово

Притчи и приказки

Вести и книгопис

Съдържание на 2 бр.

Дишането – най-важният процес в природата

Новите пътища на международния живот – Б. Боев

Жизненият магнетизъм и полярността на човешкото тяло – Г.

Строежът на човешкото ухо като израз на характера – Н. Дойнов

Учителят говори. Човекът

А ти? – Теофана

Из „Живото слово”

Притчи и приказки

Прекатурената кола – Любомир Лулчев

Защо – Б. Б.

Вести и книгопис

Съдържание на 7 и 8 бр.

Устоите на народ и държава

Превъзмогване на автоматичното – Г.

Суеверие и права мисъл – д-р Ел. Р. Коен

Двата велики процеса в днешното съзнание – Боян Бое

Единство – Георги Тахчиев

Строежът на ухото и човешкият характер – Карл Хутер

Носните отвори – тяхното значение – Бургер-Вилинген

Науката за ръката – Михаел

Учителят говори. Свободата

Из „Живото слово”

Притчи и приказки

Из нашия живот. При езерото „Махабур” – Боян Боев

Единният пулс

Стихове – Еделвайс

Вести и книгопис

Le maitre parle – La Justice

Получени книги и списания

Съдържание на 9 и 10 бр.

Основни принципи на мировата държава

Най-важният въпрос – Из беседите на Учителя

Мисията на славянството и новата култура – Боян Боев

Новите хора на новото време - д-р Ел. Р. Коен

Мълчанието – Георги Събев

За изкуството и за човека на изкуството – К. Ик.

Физиогномична картина

За същността на космическите сили, изразени в ръката – д-р Г. Ломер

Учителят говори. Светлината

Из „Живото слово”

Притчи и приказки

Установеният строй в природата – Боян Боев

В памет на нашите заминали млади приятели – Ели

Вести

Le maitre parle – Le Bien

 

Съдържание на списание ЖИТНО ЗЪРНО - година ІІІ – 1926 г.

Съдържание на бр. 1

Двата велики закона

Проблеми на новото време – Вел. Вл.

Физиогномия – Г.

Малките величини в живота – Цв. Стайков

Житно зърно – А.

Из „Книката на разговорите“ - Бо Ин Ра

Стихове – Х.

Годините – Георги Томалевски

Религията на поета – Рабиндранат Тагор

Вести

Книжнина

Съдържание на бр. 2

Физически и духовен живот – г.

За отделните народи - Г. Томалевски

Пред прага на Вечността - Цв. Стайков 

Физиогномия - г.

Алхимия - Д-р Папюс

Другар - стихотворение - Х.

В утринните часове - Г.Т.

Из "Млечния път" - Слав Бели

Спящата роза

Музиката в живота

Съобщения

Вести и книжнина 

 

Съдържание на бр. 3

Изгревът на годината – Г.

Перспективи за едно ново знание

Живият огън – Г.

Пробуждане – Георги Томалевски

Из „Fruchtlese“ – Рабиндранат Тагор

Сините очи – Ели

Вести

Книжнина

Съдържание на бр. 4 и 5

Великата ера – Г.

Идващата раса – Г. Томалевски

Основата на духовната музика – Ами-Саж

Психология на вярата

Живите барометри – Добран

Символизъм в Природата и символизъм в изкуството

Няколко думи за окултната биология. Новите насоки в биологията – Б. Боев

Изследванията на Гурвич и учениците му – Б. Боев

Портрет – Х.

Насаме със себе си – Боян Планински

Стихове – Х.

Дух, душа и тяло – Х.

Практичен окултизъм – А. Б.

В часове на размисъл – Георги Томалевски

Нощта на изпитанието – Бо Ин Ра

Разговор за оттеглянето на Съвършения – Бо Ин Ра

Вести

Книжнина

Съдържание на бр. 6

Една историческа картина – г.

Изток и Запад – Вел. Вл.

Окултна биология – Б. Боев

Живите барометри – Добран

Гласове в планината – Georg Nordmann

Звездна симфония – Gis Moll

Гостуване у Мусалла – Х.

Книжнина и вести

Съдържание на бр. 7 и 8

Младият египтянин – Г.

Кабир

Писмо от Кабир

Най-красивият орган в човешкото тяло

В камъка напръстена - Georg Nordmann

Стихове – Стефан

Из „FRUJT-GATHERJUG – Рабиндранат Тагор

Двама светии

Тайната на живота – А. Бертоли

Безсмъртие и прераждане – д-р Ст. Кадиев

Мисли върху механистичното и неовиталистичното направление в биологията – П. И. Василев

Хигиена на храненето – Цв. Димитров

Небесното знамение – Gis Moll

Заровените таланти

Живи барометри – Добран

Вести

Книжнина

Съдържание

Съдържание на бр. 9 и 10

Новото – Г.

Фарисей и митар

Молитвата на най-чистия човек по сърце

Бъдещи насоки в музиката – К. Ик.

Уводни думи към окултната биология. Нови насоки на биологията – Б. Боев

Стихове – Х.

Из „FRUITGATHERING” – Рабиндранат Тагор

Пролет – Georg Nordmann

Злато – Спомени от Ачларе – Georg Nordmann

Пролетта на свободния – Иедидия

Витоша – Х.

Красота – А. Т.

Вести

 

Съдържание на списание ЖИТНО ЗЪРНО - година І – 1924 г.

Съдържание на бр. 1

Уводни думи

Общи бележки за окултизма – В.

Езикът на природата – Г. Р.

За свободата – Г. Т.

Психофизиологично въздействие на музиката върху човека – К. И.

Основната проява на живота – Д. Г.

Еделвайс – R. O. D`ot

Импресия – Едидия

Из „Шепота на душата” – Рабиндранат Тагор

Съдържание на бр. 2

Към ново светоразбиране

Воля за живот – Г.

Влиянието на слънчевата светлина – Д. Г.

Астрология. Планетни влияния – Г.

За правилния метод в педагогическата практика – Х.

Великият смисъл – Г. Т.

Съдържание на бр. 3

Вчера, днес и утре – R. O. D`ot

Окултна медицина – К. П.

Три животоразбирания – П. Г. П.

Новите пътища в изкуството – Х. К.

Приказките на Абен Ел Хасад – Х. К.

*** – Ст. К-в

Обичайте себе си – П. Мълфорд

Силата на духа – Бо Ин Ра

Съкровище на сърцето

*** – Рафаил Соловьов

Стихове – Глинка

Из „Шепота на душата” – Рабиндранат Тагор

Въпроси и отговори

Книгопис

Съдържание на бр. 4

Учение на Любовта – Г.

Идващият ден – Г. Т.

Новото време – В.

Ритмус и мелодия – К. Ик.

За братското общежитие – К.

Окултна медицина – К. П.

Псалом – Р. Соловьов

Воля за радост – Бо Ин Ра

Съдържание на бр. 5

За свободата в духовното разбиране на живота

Когато узреят плодовете, излиза всичко наяве – Г.

Влиянието на цветните лъчи – Добран

Дух, Сила и Материя

Окултна медицина – К. П-в

Стихове – Wega

Звездното небе – Г. Т.

Картинки от комуната ни – Беллий Здруг

Легенда – Г. Т.

Книгопис

Съдържание на бр. 6

Към враждуващите – Георги Т.

Нашите задачи

Наука и метафизика – Ст. К-в

Влиянието на музиката – Добран

Бялото Братство – Бо Ин Ра

Край морето – Георги Т.

Из „Шепота на душата” – Рабиндранат Тагор

Замина си Христо Дързев 

Съдържание на бр. 7

За ролята на отделния човек – Т.

Принципи на новия морал – К. П-в

Божественото учение – П. Г. Пампоров

Влиянието на музиката – Добран

Бележки по повод статията „Астрология и медицина”

Астрология и медицина – рецензия от д-р Верн

Песни – Т.

Миг от природата – К-в

Втори псалом – Рафаил Соловьов

Тайната на художественото творчество – Г. М.

Обществен преглед

Съдържание на бр. 8

Вегетиране и живот – Г. Т.

Телесно и душевно – в светлината на окултната наука

Влиянието на музиката – Добран

Езикът на звездните небеса – H. P. Burgoyne

Тайна и суета – Кр. Т.

Пажът – Цветан

Песни – Г. Т.

За вечния живот – Бо Ин Ра

Из „Шепота на душата” – Рабиндранат Тагор

Съдържание на бр. 9-10

Към нашите четци

За живото познание – Г

Взаимодействие в природата – анимизъм – A. de K.

Към Богопознание – Д. Стоянов

Молитвата от окултно гледище – Б. Б.

Храната като фактор за живота – Добран

Магическата пръчка – Waniel

Философия на интуицията на Анри Бергсон

Звездни сказания – Cis moll

Стихове – Ив. Толев

„Възмущението на робите” – Г. Т.

Книгопис

  

 

Съдържание на списание ЖИТНО ЗЪРНО - година XV - 1941 г.

 

Съдържание на 1 бр.

Доброто и злото в живота

Природа и машина – Стрелец

Сам в себе си – Д-р Ел. Р. К.

„Граници” и „пропасти” – инж.хим. Д. В. Кочов

Понятието „организатор” в новата биология във връзка с окултизма – Боян Боев

Синтеза на биологични функции – Д-р мед. Ил.

Астрология. Тълкуване на аспектите – П. Манев

Трите царства и живота – Неделчо

Из нашия живот – Новогодишен разговор с Учителя – Боян Боев

По колелото на Зодиака. Козирог. – Стрелец

Стихове – Д. Ан-ва и S.

Анри Бергсон – Д-р Е. К.

Загадъчни явления

Отзиви, вести, книгопис

Du Mautre: Le nouveau qui nait

Съдържание

Съдържание на 2 бр.

Животът на миналото, настоящето и бъдещето

Отделното в Цялото – Стрелец

Проблемът за волята у Учителя – Д-р Ел. Р. К.

Дриш и неговата парапсихология – Боян Боев

Пътят на великата идея – Ан. Х-ва

Из нашия живот – Гост от София при Учителя – Боян Боев

Защо? – Т.

Из колелото на зодиака. Водолей – Стрелец

Стихове

Мигът – Д. Ан-ва

Пролетен копнеж на емята – S.

Мъдрост на стари китайци – превод д-р Ил. Стратев

Отзиви, вести, книгопис

Du Mautre: Le bien et le mal dans la vie

Съдържание

Съдържание на 3 бр.

Съвършеният

От безразличие към творчески живот – Д-р Ел. Р. К.

Космичната пролет – Боян Боев

Върху метапсихиката – Проф. Д. Роман

Единство в природата – Д-р Ил.

Подражанието – Г. С. Г.

Пролетта, която иде – G. N.

Пролет – Н. Попов

Из нашия живот – Разговор с Учителя – Боян Боев

По колелото на зодиака. Овен. – Стрелец

Стихове Как? – Д. А-ва

Ще звънне – И.

Отзиви, вести, книгопис

Du Maitre: La vie dans le passé, le present et l`avenir

Съдържание

Съдържание на 4 бр.

Единствената реалност

Граждани на всемирната държава – Боян Боев

Из учението на Учителя за Любовта – Д-р Ел. К.

От електрона до клетката – Д-р Ил. Стр.

Представители на славянския гений: Лев Н. Толстой – П. Г. П.

Из нашия живот – Великденски разговор с Учителя – Боян Боев

По колелото на зодиака. Телец – Стрелец

Мир вам! – Ек. М-ва

Стихове – Д. А-ва

Загадъчни явления

Отзиви, вести, книгопис

Du Maitre: L`Homme parfait

Съдържание

Съдържание на 5 бр.

Добрият син

Из учението на Учителя за Любовта – Д-р Ел. К.

ІІ. Прояви и място на Любовта

Нещо от учението на Учителя за дишането – Б. Боев

Общуване с Космоса – А. В. С.

Високят идеал за личността и обществото

Трите струни на живота – Н. Попов

Из нашия живот – Ново посещение от лекари при Учиеля – Б. Боев

По колелото на зодиака. Близнаци. – Стрелец

Стихове – Д. Ан-ва и Ек. М-ва

Загадъчни явления

Отзиви, вести, книгопис

Du Maitre: Единствената реалност

Съдържание

Съдържание на 6 бр.

Основният закон

Из учението на Учителя за Любовта – Д-р Ел. К.

ІІІ. Качества на Любовта

В бездната на времето – А. В. С.

Нещо от учението на Учителя за дишането – Б. Боев

От клетката към организма – Д-р Ил. Стр.

Нещо върху главните идеи и образи в романа-фрагмент „Учениците от Саис” от Новалис – В. В.

Из нашия живот – Гости при Учителя – Боян Боев

По колелото на зодиака. Рак – Стрелец

Той иде! Ек. М-ва

Стихове

Песента – И. Х-в

Цвете. Ще се напълни – Д. Ан-ва

Загадъчни явления

Отзиви, вести, книгопис

Du Maitre: Le bon fils

Съдържание

Съдържание на 7 бр.

Разумно отношение

Из учението на Учителя за Любовта – Д-р Ел. К.

ІV. Приложение на Любовта

Животът, който води към небето – Ем. Сведенборг

Нещо от учението на Учителя за дишането – Б. Боев

Водата – Sagittarius

Автобиография (поема в проза) – G.

Из нашия живот – Разговор с Учителя – Боян Боев

По колелото на зодиака. Лъв – Стрелец

Стихове – Д. Ан-ва

Загадъчни явления

Отзиви, вести, книгопис

Du Maitre: La loi fondamentale

Съдържание

Съдържание на 8 бр.

 Гладът

Приложението на Любовта – Д-р Ел. К.

Нещо от учението на Учителя за дишането – Б. Боев

Тайната на Нострадамус – П. М-в

Постите и гладът като лечебни методи – Д-р Ил. Стр.

За красотата – Ст. Карапетров

Из нашия живот – Среща с Учителя след лекция – Боян Боев

Разговор на планината – Стрелец

По колелото на зодиака. Везни – Стрелец

Стихове – Д. Ан-ва

Загадъчни явления

Отзиви, вести, книгопис

Du Maitre: Rapports raionnables

Съдържание

Съдържание на 9 бр.

Какво ни трябва

Пътят на Любовта – Д-р Ел. К.

Космична музика – С. Д.

Нещо от учението на Учителя за дишането – Б. Боев

Първото дешифриране на Нострадамусовата система – П. М-в

Физиология на поста – Д-р Ил. Стр.

По колелото на зодиака. Скорпион – Стрелец

Обичам есента – Ек. М-ва

Стихове – Ек М-ва

Скръб – Д. Ан-ва

Не те чакам – S.

Отзиви, вести, книгопис

Du Maitre: La faim

Съдържание

Съдържание на 10 бр.

Пред прага на новата епоха

Вам е дадено да познаете тайните – Д-р Ел. К.

Върху характерологията на смеха – G. N.

Новият начин на възприемане. Ангелският говор според Сведенборг. – Боян Боев

Хронокосмографската система на Нострадамус – П. М-в

Из нашия живот – Към Калинините върхове – Боян Боев

По колелото на зодиака. Стрелец – Стрелец

Стихове – Дим. Ан-ва и S.

Отзиви, вести, книгопис

Du Maitre: Ce qu`il nous fait

Съдържание

 

Съдържание на списание ЖИТНО ЗЪРНО - година ХIV - 1940 г.

 

Съдържание на 1 бр.

Помагай!

Из житието на апостол Павел – Г.

Новогодишни размишления – Д-р Ел. Р. Коен

Съвременната младеж и задачите на епохата – Боян Боев

Изкуството на предвестник и тълкувател на епохата – G. Nordmann

Елементарни астрологични комбинации – П.М.

Денонощният ритъм на ражданията и умиранията – Г.

Из нашия живот – Разговор с Учителя – Боян Боев

Притчи и приказки 

Стихове - S.

Отзиви, вести, книгопис

Du Maitre. L`Ame humaine

Съдържание на 2-3 бр.

Третият ден

„Нервният век” от окултно гледище – Боян Боев

Законът на съответствията – Г.

Поглед към великото учение на пролетта в живота – Д-р Ел. Р. Коен

Белези на нашето време – G. Nordmann

Задачата на нашето време – П. Г.Пампоров

За близнаците – Г.

Елементарни астрологични комбинации – П. М.

Златното сечение – Р. В. Хайнаш

Из нашия живот – Разговор с Учителя – Боян Боев

Стихове – Д. Антонова и S.

Притчи и приказки

Пробудените души – Георги Събев

Малкият дар – Е.

Загадъчни явления

Отзиви, вести, книгопис

Du Maitre. Les trios grandes forces

Съдържание на 4-5 бр.

Малките подтици на любовта

Животът на старозаветните – Г.

Когато бях младенец – G. Nordmann

нови насоки в отглеждането на растенията – Боян Боев

Доброто разположение – Георги Събев

Наброски върху някои особености в живота на великите хора – Д-р Ел. Р. Коен

Елементарни астрологични комбинации – П. М.

Из нашия живот- Група лекари при Учителя – Боян Боев

Стихове – S. и Д. Антонова

Ще дойде тя – G. N.

Човекът – Буча Бехар

Философия на делото. Идеите на Август Цейешковски – П. Г. Пампоров

Отзиви, вест, книгопис

Du Maitre. La Paix desiree

Съдържание на 6 бр.

По половин час

Животът на старозаветните – продължение – Г.

Стига вече война! Дайте мир на света! – Ели

Душата на средношколската младеж – Боян Боев

Нещо върху нацията – G. N.

При нестинарите – Паша

Елементарни астрологични комбинации – П. М.

Приятели – Теофана Савова

Стихове от Олга Славчева, Стоянка Илиева, Димитрина Антонова

Ишуа Бентам – Буча Бехар

Отзиви, вест, книгопис

Du Maitre. Les petites impulsions de L`Amour

Съдържание на 7-8 бр.

Реалното в живота

Георги Радев – Georg Nordmann

На приятеля в във вечността Георги Радев – Д-р Ел. Раф. Коен

Георги Радев – личност и дело – П. Манев

Георги Радев – Боян Боев

Провинцията и Георги Радев – Буча Бехар

Мирът и свободата – Д-р М. Константинов

Национализмът в нашата съвременност – N.

Нови насоки в биологията – Боян Боев

Физико-метафизичното в медицината – Д-р И.

Астрология – П. М.

Из нашия живот – Витошки разговор с Учителя – Боян Боев

По колелото на зодиака. Дева . – G. N.

Житно Зърно – Неделчо

Стихове – Олга Славчева, Д. А., S. и А.

Отзиви, вести, книгопис

Du Maitre. Une demi – heure par jour.

Съдържание на 9-10 бр.

Новото, което се ражда

Контурите на духовния човек - Georg Nordmann

Върху закона за красотата и хармонията в човешкото тяло – Е.

Митогенните лъчи на организмите. Нови изследвания – Боян Боев

Астрология. Главни значения и аналогии на планетите – П. Манев

Нещо върху мистицизма в немската поезия

Бъдещето на междудържавното общество – Д-р М. Константинов

Сила – Георги Тахчиев

Цветята – G. N.

Притчи и приказки. По Учителя, преразказала Ели: Скъперникът от златната епоха на човечеството

Из нашия живот – При Седемте Рилски езера – Боян Боев

Стихове – Олга Славчева Д. А., и S.

Здраве, сила и живот – Успех в неприятностите.

Отзиви, вести, книгопис

Du Maitre: Le Reel dans la vie.

 

 

Съдържание на списание ЖИТНО ЗЪРНО - година ХIII - 1939г.

  Съдържание на 1 бр.

Добро за всички

Здраве и вътрешен живот

Днес - д-р Е. Коен

Сфера на Луната - Г.

Елементарни астрологични комбинации - П. Манев

Стихове - S.

Поеми за едно сърце - G.N.

Последното посвещение на Саваот-Бен-Абу - Буча Бехар

Отзиви, вести, книгопис - ХІІІ - кн.1

Съдържание на 2–3 бр.

Законът за подмладяване

Вътрешна връзка между труд и радост – Боян Боев

Регенерация – процес на преображение в живота – Д-р Ел. Р. Коен

Сфера на Слънцето – Г.

Елементарни астрологически комбинации – П. М-в

Изменение на климата в наше време – затопляне на цялото земно кълбо – Л. С. Берг

Големина на почерка – Г.

Из нашия живот: Разговор с Учителя – Б. Боев

Стихове – Д. Антонова и S.

Поема за планината – G. Nordmann

По твоите светли стъпки, о Пролет! – Ели

Загадъчни условия

Отзиви, вести, книгопис

Du Maỉtre Paroles sacrees du Maỉtre

Съдържание на 4-5 бр.

Опитване на любовта

Днешното положение на човечеството – Боян Боев

Сфера на Уран – Г.

Пред решителния час – G. Nordmann

Има дни, има неща... – Д-р Ел. Р. Коен

Елементарни астрологични комбинации – П. М-в

Форма на почерка – Г.

Из нашия живот – Разговор с Учителя

Стихове – Д. Антонова и S.

Пред Великден – Буча Бехар

Отзиви, вести, книгопис

Du Maitre: Paroles sacrees du Matre

Съдържание на 6 бр.

Проява на Божественото у човека

Днешното човечество на кръстопът – Боян Боев

Желязо, злато и дух – Боян Боев

Мотиви върху същината на живота – Отношения – Аз-Ти – Д-р Ел. Р. Коен

Елементарни астрологични комбинации – П. М-в

Свързаност на почерка – Г.

Из нашия живот – Разговор с Учителя

Нишки. Молитва (стихове) – Д. Антонова

Стихове – S.

Отзиви, вести, книгопис

Du Maitre: Experimentation de l`amour

Съдържание на 7-8 бр.

Бъдещето семейство

Международната криза – Боян Боев

Магелан – покорителят на моретата – Г.

Зад дима и огъня – G. N.

В епохата на нервите – Е.

Елементарни астрологични комбинации – П. М.

Той е!

Из нашия живот – Разговор с Учителя при Седемте Рилски езера – Боян Боев

Стихове - Д. Антонова и S.

Есен – G. Nordmann

В страната на мензите – Буча Бехар

Влияние на душевните прояви върху органите – Д-р Алекси Карел

Отзиви, вести, книгопис

Du Maitre: La manifestation du Divin en l`home

Съдържание на 9-10 бр.

Трите мощни сили

Перспективите на утрешния ден. Родилните мъки на новата култура – Боян Боев

Сеячът – Д-р Ел. Р. Коен

Сфера на Нептун – Г.

Вечният закон на развитието – G. Nordmann

Идеали на младежта 

Натискът при писане – Г.

Елементарни астрологични комбинации – П. М.

Из нашия живот. Разговор с Учителя на Изгрева – Б. Боев

Стихове – Д. Антонова и О. Славчева

Притчи и приказки

Отзиви, вести, книгопис

Du Maitre: La loi du rajeunissement

 

Съдържание на списание ЖИТНО ЗЪРНО - година IХ - 1935 г.

Съдържание на 1 бр.

Животът на цялото. Закон за социализиране на благата.

Душата на нашето време – Д-р Ел. Р. Коен

Подсъзнателното и свръхсъзнателното – Б. Боев

Два натюрела – Г.

За моста между носните отвори – Бургер-Вилинген

Учителят говори – Ядка на Божественото учение

Из „Живото Слово”

В Царството на Вензите – притчи и приказки

Скица – Т.

Великото освобождение – Олга Славчева

Айнщайн за света и себе си – Ели

Вести

Книгопис

Le Maỉtre parle: La Liberte

Съдържание

Съдържание на 2-3 бр.

Държава в държава

За смисъла на човешкия живот – Ели

Паневритмията – Боян Боев

Незнайното – Д. Стоянов

Третият натюрел – Г.

Еволюция на формата на носа – по Карл Хутер

Ръцете на Рузвелт и Джон Рокфелер

Опит за очертаване пътя на новата музика – Ас. А.

Окултните елементи в световната литература – Д-р Е. Р. Коен

Учителят говори – Живата Природа

Из „Живото слово”

Стихове – Белина

Богоизбраният – Ц. Г. Симеонова

Из вълшебната книга на природата: Риби, които може да се удавят

Здраве, сила и живот

Вести

Книгопис

Le Maỉtre parle: Dieu

Съдържание на 4-5 бр.

Двата принципа

Майки и бащи в светлината на една нова мисъл – Д-р Ел. Р. Коен

Вегетарианството от окултно гледище – Боян Боев

Темпераменти – Г.

Окото и погледът – характерологичното им значение – по Петерс, Хутер и др.

Ръцете на мадам Кюри и Тома А. Едисон

Учителят говори – Великото Всемирно Братство

Из „Живото Слово”

Походът на Светещите – притчи и приказки

Из нашия живот – Б. Боев, Към Мусала

Детство – Д. Стоянов

Стихове – Цв. Г. Симеонова

Здраве, Сила и Живот

Вести

Книгопис

Le Maitre parle: La Lumiere

Съдържание на 6 бр.

Търпението – първо стъпало на Любовта

Истинският път за разрешаване на световните въпроси – Боян Боев

Има ли смисъл науката – Д-р Ел. Р. Коен

Темпераменти – Г.

Учителят говори – Четирите неща

Из „Живото Слово”

Здраве, Сила и Живот – Внушение и самовнушение. Дишането. Красивото.

В училището на природата – Г. Събев

Богомилството и духът на отрицанието в нашата история – Д-р Е. Новотни

Из вълшебната книга на природата – Риба, която предсказва земетресенията

Един помощен апарат за френологията – Г.

Вести

Книгопис

Le Maitre parle: Le Noyau de l`Enseignement divin

Съдържание на 7-8 бр.

Божествени и човешки идеи

Слизане и възлизане на народите – Боян Боев

Едно сравнение – Г.

Народ и творчество – Д-р Е. Р. Коен

Радиоестезията – инж. Р. Н.

Ръцете на Оливер Лодж и Хенрих Форд

Учителят говори – Учителят

Из „Живото Слово”

Чудната семка – притчи и приказки

Из нашия живот – Б. Боев – При езерото „Балдер-Дару”

Здраве, Сила и Живот – Жизнерадостта и вдъхновението

Изгрев. Извор (стихотворения) – Д. Антонова

Листопад (стихотворения) – Ст.

Загадъчни явления – Милкан

Вести

Книгопис

Le Maitre parle: L`Esprit

Съдържание на 9-10 бр.

Четирите учения

Значението на външния и вътрешния свят за развитието на човека – Д-р Е. Р. Коен

Има ли днес пророци и светии? – Г.

Увод към окултната анатомия и физиология – Боян Боев

Челото на човека – Г.

Условия и живот – Д. Стоянов

Строители на новото – Г. Събев

Ръцете на Мария Йерица и Марлена Дитрих

Учителят говори – Ученикът

Из „Живото Слово”

Из нашия живот – Рилски вечери

Лекарят с маска – притчи и приказки

Здраве, Сила и Живот – Светлото, положително гледане на нещата; значението на малките неща

Житното зрънце – St.

Несгодите – О. Славчева

Загадъчни явления

Вести Книгопис

Le Maitre parle: La nature Vivante

 

Съдържание на списание ЖИТНО  ЗЪРНО - година VI - 1931/1932 г.

 

Съдържание на 1 бр.

Ранобудните – Г.

Събудете се, деца на светлината!

Простата, но велика истина – Georg Nordmann

Афоризми – Г. Тахчиев

Великата тайна – Вл. Пашов

От миналото на българите – Л. Лулчев

Нови влияния в биологията – Б. Боев

Нашият социален идеал – А. Томов

Толстой – Мара Белчева

Кой – Г. Капитанов

„Доброто желание” – един магически фактор – Ели

При ръцете, които дават – Т.

Съдържание

Съдържание на 2 бр.

Вяра и знание

Събудете се, деца на светлината! – превод Стела

Три мирогледа – В. Пашов

Новите форми на труда – Б. Боев

Християнство и икономически отношения – А. Томов

Сент Ив Д`Алвейдър

Сърцето - Georg Nordmann

Стъпки – Т.

Думи на пророка – Ив. Изворски

Свещената река – Боян Магът

Няколко думи за движението Оомото

Вести

Книгопис

Съдържание

Съдържание на 3 бр.

Съзнателно творчество в живота

Наука и живот – Вл. Пашов

Налягането на материята – Вл. Ангелов

Силата на Слънцето – Прентис Мълфорд

Увод към Кабалата

От миналото на българите (продължение) – Л. Лулчев

Земетресенията и слънчевите петна - Л. Лулчев

Основното социално противоречие – А. Томов

Подем в биологията – Б. Боев

Стъпки

Вести

Книгопис

Съдържание

Съдържание на 4 бр.

Творческите сили на природата

Учението на Бялото Братство през вековете – Вл. Пашов

Вечната справедливост – П. Мълфорд

Стихове – Орионо

Земетресенията и слънчевите петна (продължение) - Л. Лулчев

Що е графология – Д. М. Зуев-Инсаров

Ходът на човека. Вървежът в зависимост от темперамента – Б. Боев

Първият лъч – Б. Боев

Друмникът – G. Nordmann

Стихове – Орионо

Стъпки – Т.

Еделвайс – ситохове

Вести

Le Sublime dans la Vie

Книгопис

Съдържание

Съдържание на 5-6 бр.

Разширение на съзнанието

Сънят на Небукаднецара –Г.

Вътрешният глас – Г. Тахчиев

Прентис Мълфорд – кратък животопис

Молитвата – Прентис Мълфорд

Вижте полските кремове – Прентис Мълфорд

Новият свят, който се ражда – П. Г. Пампоров

Строежът на човека според кабалистите – Алберт Калев

Графология – Д. М. З. Инсаров

Мисията на богомилството

Планината ме познава – Еделвайс

Стихове – Еделвайс

Татко наш – Орионо

Молитва – Т.

Стихове – Олга Славчева

Стихове – Еос

Призов – Ана В. Милс

Идеите. Законът на условията – Ана В. Милс

Вести

Книгопис

Ce Que la Vie apporte de nouveau

Съдържание

Съдържание на 7-8 бр.

Основната идея на новата култура

Изток или Запад в светлината на новото учение – Ели

Магията на Словото – Г.

Животът и жената – Г.

Любовни вести от Бога – О. Марден

Клод Дьо Сен Мартен – животопис и кратко изложение на идеите му

Мисията на богомилството

Съотношение на дейните (божествени) сили във вселената в съответствие с човешкия организъм – Алберт Калев

Не те познавам – разказ

Драгоценният камък – Georg Nordmann

Между земята и небето – Georg Nordmann

Първите лъчи – Еделвайс

Стихове

Стъпки – Т.

Вик. Игла. Младежът – Олга Славчева

Вести

Книгопис

Съдържание

Съдържание на 9-10 бр.

Новата власт

Силата на дълбоките убеждения – Ели

Път на звездата – Г.

Съюзът „Необходима помощ от новия дух”

Мисията на богомилството

Върху творчеството на В. И. Крижановска – Д-р Е. Рафаилова

На децата – моите малки приятели – Georg Nordmann

Бо Ин Ра – Книга за живия Бог и книга за човека – Ели

Стихове – Еделвайс

Планинари – Т.

Книгопис

L`Auguste meassage

Съдържание

 

Съдържание на списание ЖИТНО ЗЪРНО - година VII – 1933 г.

 

Съдържание на 1 бр.

Ако всичкият свят спечели

Животът като изкуство – Г.

Увод в сравнителната характерология – Д-р Ели Рафаилова

Мисията на богомилството

Учителят говори

Каменар, Отронен лист – Теофана

Преображение – Емануил П. Димитров

Така говори планината – П. Г. Пампоров

Поеми в проза – Georg Nordmann

Вести

Книгопис

Valuable thoughts from the Book of the Great Life.

Получени в редакцията книги и списания

Съдържание на 2 бр.

Дигнете камъка

Есента на една цивилизация – Северов

Мисията на Богомилството

Спектри – Г.

Увод в сравнителната характерология – Д-р Ели Рафаилова

Условия на живот и здраве в организма – Амри

Нещо от науката за ръката – Михаел

Сините очи – George Nordmаnn

Учителят говори – В клас, дома и на планината

Мъдреците и децата. Планината - George Nordмаnn

Из нашият живот – Теофана

Нова хижа в Рила – С. Г.

Случай, който озадачават – Аспарух Бирников

Вести и книгопис

L`influence de I'energie solaire

Получени в редакцията книги и списания

Съдържание на 3 бр.

Идването на ума

Пътят на ученика – Г.

Богомилството на Запад

Темпараменти – д-р Ели Рафаилова

Живот и условия за здраве – Амри

Магическото значение на гладуването – Михаел

Учителят говори – Душата

Езерото на душата – Ели

Исках – Лия

Градинарят. След буря – George Nordmann

Съвпадения – Инж. Р.Н.

Вести

L'Influence de l'énergie solaire – Suite

Получени в редакцията книги и списания

Съдържание на 4 бр.

Реалното или видимото

Едно от най-великите дела – Ели

Двете изключения – Г.

За физиогномичната прилика между животните и човека – Д-р Ели Рафаилова

Богомилството на Запад

Учителят говори – Истината

Вестител. Подарък – Хелмира

Пътят на душата – Аверуни

Стъпки – Теофана

В памет на Густав Майринк – Д-р Е. К.

Вести и книгопис

L'Influence de l'énergie solaire - Suite

Получени в редакцията книги и списания

Съдържание на 5–6 бр.

Добрата почва

Два прилива – Г.

„Свидетелите” – нови мерки за характера – Ели

Живот, Добро и Истина – Аверуни

Няколко думи върху туризма – Боян Боев

За физиогномичната прилика между животните и човека – Д-р Ели Рафаилова

Хирософия и психоанализа - Ернст Исбернер-Халдане (от немски П. Манeв)

Нещо от мненията за съществуването на Атлантида – Д-р К.

Учителят говори – Любовта

Те дар ти са – Теофана

Малки приказки – Адриана

Няма Те.Тука си – Хелмира

Любов – Амалия Вайланд

Под белия покров

Вести

Le Maître parle. La Vie

Получени в редакцията книги и списания

Съдържание на 7–8 бр.

На своето място

Ни в Ерусалим , ни в Самария – Г.

Синтетичната цивилизация – George Nordmann

Симпатия и Корелация – Ели

Мисли върху Любовта – Д. Ат-ва

За натюрелите – Д-р Е. Рафаилова

Ръката на жената – Д-р Г. Ломер

Нови пътища при отглеждане на растенията – Боян Боев

Учителят говори – Мъдростта.За Музиката

Из нашият живот – Върхът на изгряващото слънце – Ели

Емануил Сведенборг – животопис, идеи и значение

Той – Теофана

Пришествие. Посещение – О. Славчева

Вечната – Д. Антонова

Вечното начало – Еделвайс

Вести и книгопис

Le Maître parlе. L'Аme

Съдържание на 9–10 бр.

Добрата постъпка

Хляб наш – Ели

Пръсти – Г.

За веждите - Емил Петерс (от немски Д-р К.)

Сънят като обновителен процес – Б. Боев

Тайната на страданията – Аверуни

Жената днес и утре – Д. Ат-ва

Най-новото в музиката – К. Ик.

Учителят говори – Правдата

Из нашият живот – една пролетна утрин на изгрева – Ели

Емануил Сведенборг

На Учителя – Luigi Da Venezia (Bellotti)

Душа велика – Луиджи Белоти

Из живото слово

Това се нарича любов. Двата пътя – Теофана

Песен на нивите – Д.Антонова

Сведенборг – Емануил п. Димитров

Вести

Le Maitre parle. La Sagesse

 

СъдърЖание на списание ЖИТНО ЗЪРНО - година IV – 1928 г.

 

Съдържание на 1 бр.

Гладът

Истинският идеал на човека – Д.С.

Практичен окултизъм – А. Бертоли

Животът на човека в окото

Разумността в природата и в човека – Б. Боев

Наука за човешката физиогномия

От планината

И наистина, той стана цар – Н. Д.

Вести и книжнина

Съдържание на 2 бр.

Вечното обновяване

Окото и науката

Практичен окултизъм – А.Бертоли

Наука за човешката физиогномия (продлжение)

Разумност в природата и в човека – Б. Боев

Душата на цветята – Мирос Метерлинк

Моето раждане – Georg Nordmann

Тихият глас – G. Nordmann

Великият копнеж – Ив. Изворов

Електрическата колония в Мексико – А. Б.

Вести

Книгопис

Съдържание на 3 бр.

Насока на новите идеи

Пътят на познанието – Рудолф Щайнер

Новото направление на труда – Б. Боев

Начало на Новото – Г. Драганов

За ученичеството

Практичен окултизъм – А. Бертоли

Принципите на педагогиката – П. Г. Пампоров

Молитва – Мара Белчева

Идете за бисери – Георги Марков

Индийска легенда – превод от руски Цветана

Книгопис

Съдържание на 4 бр.

Разумният живот

Пътят на познанието - Р. Щайнер

Бог и човек - Свами Вивекананда 

Земетресенията и тяхното предсказване – Л. Лулчев

Практически окултизъм – А. Бертоли

Педагогиката и окултните науки – П. Г. Пампоров

Псалми за живия Бог – Georg Nordmann

Книгопис

Съдържание на 5 бр.

Вечната радост

Бог и човек – Свами Вивекананда

Окото и науката

Физиогномия – Общо описание на петте геометрични типа

Келтски окултизъм – Ernest Bose

Философия

Съзерцание – Oriono

Псалми за живия Бог – Georg Nordmann

Легенда за синьото рибарче – Розмонд Жерард

Вълк и елен – Дядо Благо

Книгопис

Идеен преглед

Съдържание на 6-7 бр.

Защо го слушате

Новото съзнание. Закон а цялото и закон на частите – Б. Боев

Келтски окултизъм – Ernest Bose – превел Ив. Цонев

Физиогномия

Земетресенията и тяхното предсказване (продължение) – Л. Лулчев

Преображение

Екзотеризъм и езотеризъм – Ж. Г. Буржа – превела Цв. Симеонова

Мисли за вегетарианството

Съвременната медицина и израждането а човечеството – Добран

Духът на новата раса

Из моите спомени – Седир

Учителят – Мара Белчева

Псалми за живия Бог – Georg Nordmann

Айя – Добрев

Вести

Книжнина

Съдържание на 8-9 бр.

Хигиена на живота

Новото съзнание. Закон а цялото и закон на частите (продължение) – Б. Боев

Земетресенията и тяхното предсказване (продължение) – Л. Лулчев

Духът на неродените (духът на новата раса)

Екзотеризъм и езотеризъм – Ж. Г. Буржа

Из моите спомени – Седир

Когато бях... – Мара Белчева

Псалми за живия Бог – Georg Nordmann

Стремежът на потока. Нарцис. Амриха. – Иван Изворов

Бунтът на Синовете Божи. Слънчева Любов. - П. Г. Пампоров

Слънчевите петна и априлските земетресения – към статията „Земетресенията и тяхното предсказване”

Идеите и опитите на г-жа Фрида Оланд Риге. Човешкият жизнен ритъм.

Впечатления от „Гьотеанум” . А.Б.

Едгар Даке и неговото дело – Е. К.

Земните влияния върху земните вещества

Слънчевото затъмнение на 29 юни 1927 г. Л. Колиско

Връзките между макрокосмоса и микрокосмоса

Космичен и човешки ритъм – Рихард Шуберт

Вести

Книгопис

Съдържание на 10 бр.

Мисъл и светлина

Ново направление на труда – Б. Боев

Практически окултизъм – А. Бертоли

Духът на неродените (Духът на новата раса)

Значение на физиогномията – Ежен Ледо

Окултизмът като най-важен фактор в живота на личността и обществото – Е. К.

Из моите спомени – Седир

Стихове – Мара Белчева

Псалми за живия Бог – Georg Nordmann

В мир и светлина. Бог да живее в тебе! – П.Г. Пампоров

Вести

 

Съдържание на списание ЖИТНО ЗЪРНО - година II –1925 г.

 

Съдържание на бр. 1 

Обикновено и окултно ученичество – Вел. Вл.

Нестинарските игри –  Добран

Научна астрология –  Г.

В хармония със законите на живата природа –  Б. Боев

Из „Приказки и песни" –  Георги Северов

Мисли за ученика –  Борис Николов

Вести

Съдържание на бр. 2-3 

Правият път на живота

Противоречията в света – П. Пампоров

В хармония със законите на живата природа – Б. Боев

За мирогледа – Георги Северов

Нестинарски игри – Добран

Възкачване на соковете и пулсация у растенията

Научна астрология – Г. (продължение от бр.1)

Езикът на музиката – К. Ик.

Религиозното учение на Толстой и окултната наука – Вел. Вл.

За свободата – К-в

Градина – Из „Книгата на беседите" – Бо Ин Ра

Северната страна – Георги Северов

Вести

 

Съдържание на бр. 4

Нашият мироглед –  Вел. Вл.

Индивидуалност и личност – Из „Книгата на беседите" – Бо Ин Ра

Отделяне на житото от къклицата – Г.

Днешните стремежи –  Г. Ал.

В хармония със законите на живата природа – Б. Боев

Нестинарските игри – Добран

Днешната епоха и д-р Щайнер –  Б. Б. Р.

Път на живота. Притчи –  Ив. Тодоров

Вести

Книгопис

 

Съдържание на бр. 5-6

Ориентиране спрямо вечното – Георги Северов

Произхода на световете според дуалистичната космогония на Емил Белό – К. К.

В хармония със законите на живата природа – Б. БОЕВ

Мъчение,труд, работа

Няколко думи за значението на окултната биология – Б. Б.

Окултна педагогика – В.В.

Природосъобразни методи – Г. Изворов

За пролетта (ARIES) – Георги Северов

Синевина – Зарко

Разказ на потока – Цветан

Исавар – стихове – Д.Б.

Из сбирката „Сутринни лъчи” – Олга Славчева

Из „Книга на любовта" от Бо-Ин-Ра

На изток живее светлината – Бо-Ин-Ра

Оомото

Житно зърно

Вести

Книжнина

Съдържание на бр. 7-8 

Бог на живите

За живата вода – Д. Стоянов

Физическото възпитание – Д. Б.

Русалци

Пирамидата – Седир

Събора, Магнит (стихове) – Стефан

Из приказките на морето – Г. Северов

Слепецът (стихотворение) – Х.

Маздазнан — М. Манев

Има ли смърт – д-р Кадиев

Пълнота в живота – Ели

За нашите стремежи – Д. Ст.

На пир (стихове) – Цветан

Светията и Серафиа – Г.

Уводни думи към окултната биология – Б. Боев

Въпросът за факторите

Ученик на живота – Цветан

Светлина върху пътя

Един факир в Париж – превод

Опити върху научната астрология

Акварел – Ире

Вести

Съдържание на бр. 9-10 

Стари и нови мехове

Духовните движения и общественият живот – С.Г.С.

Духът на свободата – Робиндранат Тагор (От френски: Г. Ст. Кьосев)

Природата – Тотю Брънеков

Една стъпка навътре – Г. Драганов

Загиналите светове – ДОБРАН

Сини нощи – Георги Северов

Да намерим истинския лекар – Д. Стоянов

Съзнанието, Последната симфония, Реализъм – Стека

Звезда – В. Вересаев

Едната религия

Един Иван – Дядо Благо

Вести

Книжнина

index.php?option=com_k2&view=item&id=

Съдържание на списание ЖИТНО ЗЪРНО година V - 1929/1930 г. 

 

Съдържание на 1 бр.

Първата буква в Божествената азбука

Практически окултизъм – А. Бертоли

Сегашната раса и новата – отзвук

Слънцето на живота. Свещеното сега. – А. Т.

Из моите спомени – Седир

Чада Божии – Мара Белчева

Господ минава всред цветята - Г. 

Дъщерите на Ормузда

Псалми за живия Бог – Georg Nordmann

На път за Мусала – П. Г. Пампоров

Съдържание на 2 бр.

Лазаре, излез вън!

Духът на неродените – продължение

Из изследванията на Дьо Роша върху човешкото естество – Б. Боев

За архитектурата

„Мир вам” – А. Т.

Из моите спомени – Седир

Молитва – Мара Белчева

Чар – Боян Магът

Радост-смисъл – Боян Магът

Ем–Руха - Г.

Вести

Книгопис

Съдържание на 3 бр.

Другата събота – добрата събота

Духът на неродените – продължение

Най-скъпоценният дар – А. Т.

Седемте мистични градини – Седир

Изследванията на Гурвич – Б. Боев

Край извора

Човешката душа – Цв. Г. Симеонова

Пролет – Мара Белчева

Прозрение – Боян Магът

Псалми за живия Бог – Georg Nordmann

Желал бих – П. Г. Пампоров

Цветя – А. Унковска

Вести

Книгопис

Съдържание на 4 бр.

Заветът

Събудете се, деца на светлината

Ново направление на труда – Б Боев

Практически окултизъм – А. Бертоли

Книгата на Истината и Живота – А. Т.

Юндола – Мара Белчева

На Мусала – П. Г. Пампоров

Езикът на планината – П. Г. Пампоров

Псалми за живия Бог – Georg Nordmann

Прозрения

Вести

Книгопис

Съдържание на 5 бр.

Трите положения в живота

Живата наука

Събудете се, деца на светлината!

Из книгата „Мистерията на Голгота” – Бо Ин Ра

Витамините и етерните строителни сили – Д-р Гюнтер Ваксмут

Храненето като действие на космични и земни сили – Д-р Рудолф Хаушка

В шестия ден – А. Т.

Вести

Книгопис

Съдържание на 6 бр.

Чуха, че иде Исус

Събудете се, деца на светлината! – продължение

Работа

Учителят от Назарет

Духовните нужди на новото време – В. Вл.

Астрологията и възпитанието

Архангел Михаил – Мара Белчева

Сътворението на Адам – стара руска легенда

Най-далечният и най-близкият – А. Т.

Из поемите на Кабир

Хелиодът

Вести

Съдържание на 7-8 бр.

На кръстопът

Годината - Г.

На свещената планина – А. Т.

Събудете се, деца на светлината! – продължение

Радиацията на организмите

Единният живот – Б. Боев

Строежът на човека

За свободните духовни движения в Италия

Стихове – Мара Белчева

Песни – Боян Магът

Камбанарят – Georg Nordmann

Песни на пролетта – П. Г. П.

Вести

Книгопис

Съдържание на 9-10 бр.

Незнайното

Между два свята – Georg Nordmann

Връзка с цялото – Г. Тахчиев

Събудете се, деца на светлината!

Свещеният огън на живота. Висшата красота – А.Т.

Един Непознат – Седир

Голямата световна криза – А. Томов

Слънце и здраве – Ст. К.

Стихове – Мара Белчева

Стихове – Боян Магът

Стихове – Георги Капитанов

Поеми в проза – Georg Nordmann

Вести

Книгопис

 

Съдържание на списание ЖИТНО ЗЪРНО - година XVIII - 1944 г.

 

Съдържание на брой 1 и 2

Новия човек

Посвещение на Христа – E.

Калта и диханието – G.

Пионерите на новите научни схващания – Б. Боев

Природните сили и организмът – д-р мед. И. Стратев

Икономическите явления и планетните цикли – К. Е. Крафт

Божествен и човешки порядък – Изворски

Един музикант на бъдещето – Андрей Андреев

Чистота

Размишления - Инж. Р. Николов

Из нашия живот. Разговор с Учителя на Витоша – Б. Боев

Из Поезията На Индия - Превод Никола Джерев

Той Вижда – Ек. М-Ва

Поеми – Ек. М-Ва

Стихове – Беломорен, S., В.С.Н.

Загадъчни явления

Отзиви, вести, книгопис

Du Maitre – La Vie De La Verite Et De La Beaute

Съдържание

 

Съдържание на списание ЖИТНО ЗЪРНО - година XVII - 1943 г.

 

Съдържание на брой 1

Образът на съвършената усмивка

Утопия и Реалност – Е.

За музикалното творчество – G. N.

Учителят върху проблемите на образованието – Б. Боев

Възможности и граници на музиката – К. Ик.

Хармония и дисхармония в организма – д-р мед. Ил. Стр.

Пътят – инж. хим. Д. Кочов

Геометричните детерминации на Париж – П. М.

В светлината на Учителя – Любомили

Стихове – S., Д. Антонова

Загадъчни явления

Отзиви, вести, книгопис

LA MAITRE – LA VOIE ASCENDANTE

Съдържание

Съдържание на брой 2

Благодарността

Към висш обществен порядък – Е.

Взаимоотношение между човек и Природа – В. Пашов

Учителят върху проблемите на образованието – Б. Боев

Възможности за здрав живот – Г. Драганов

Още няколко особености на Нострадамусовата система – П. М.

Из нашия живот. Разговор с Учителя на Изгрева – Боян Боев

В светлината на Учителя – Любомили

Стихове – Д. Антонова

Поеми в проза – Б. К. Б.

Най-малката радост – Благата Милва

Говори, говори, Учителю! – Р. К.

Из книгата на живата природа – S.

Размишления по пътя – Г. Тахчиев

Отзиви, вести,книгопис

Du Maitre – L`IMAGE DU PARFAIT SOURIRE

Съдържание

Съдържание на брой 3

Опорни точки на живота. Живот и подтик на Любовта.

Новите човеци – G. N.

Свободно възпитание – Б. Боев

Религиозната мисъл и духовният живот – най-важните фактори в живота днес и утре – Е.

Вяра в живота – д-р мед. Ил. Стр.

Пътят към истинското знание – В. Пашов

Новите открития на Пиоб върху Нострадамусовия проблем – П. М-в

В светлината на Учителя – Любомили

Стихове- Д. Антонова

Двете сълзи – S.

Малките радости – Благата Милва

Светът на Азраил – Б. К. Б.

Небе – д-р Ст. Джаков

Отзиви, вести и книгопис

Du Maitre – LA RECONNAISSANCE

Съдържание

Съдържание на брой 4

Ценности в живота

За Бога – Този, Който ни обича – Е.

Нови хоризонти в биологията – Б. Боев

Няколко думи за изобразителните изкуства – G. N.

Атлантида – Теодор Хайнрих Майер

Силата на положителното – Г. Тахчиев

В светлината на Учителя – Любомили

Из нашия живот. Първият ден на Пролетта на Изгрева – Б. Боев

Всяка пролет – G. N.

Поеми – Б. К. Б.

Стихове – Д. Антонова, S.

Радостта на първия миг – S.

Под Неговата топлина – Благата Милва

Отзиви, вести и книгопис

Du Maitre – POINTS D`APPUI DE LA VIE

Съдържание

Съдържание на брой 5

Любов към Бога

Ясновидството – П. М-в

За изобразителните изкуства – G. N.

Подем в биологията – Боян Боев

Две форми – д-р мед. Ил. Стр.

В светлината на Учителя – Любомили

Из нашия живот. Пролетен излет – Б. Боев

Избраните – превод Гео Чачаров

Спътници – другари – Б. К. Б.

Красота – д-р С. Д.

Зехрий от Юдея – Д. Звездински

Изпълни сърцето си с благодарност – Ек. М-ва

Стихове – S.

Загадъчни явления

Отзиви, вести и книгопис

Du Maitre – POINTS D`APPUI DE LA VIE

Съдържание

Съдържание на брой 6

Смисъл на живота

Духовният живот – Е.

Лицето на човека – д-р Ил. Стр.

Що е регулация в биологията – Боян Боев

За изобразителните изкуства – G. N.

Проф. Ш. Рише върху шестото сетиво – П. М-в

В светлината на Учителя – Любомили

Сътворението на човека – И. А. Изворски

Стихове – Хаис Тома

В бедността Те познах – Ек. М-ва

Приказка – Б. К. Б.

Отзиви, вести и книгопис

Du Maitre – L`AMOUR ENVERS DIEU

Съдържание

Съдържание на брой 7

Път за спасение

Духовният живот – Е.

По страниците на една голяма книга – G. N.

Към новите форми на труда – Боян Боев

Ултразвукови вълни и приложението им – инж. Р. Николов

Статичен или динамичен път – Васил Божков

Проф. Ол. Лодж за ясновидството – П. М-в

Лъчи – Г. Тахчиев

Стихове – Белморен, Дим. Антонова

Поема – S.

Моята наковалня – Б. К. Б.

Великата мисъл – Р. К.

Загадъчни явления

Отзиви, вести и книгопис

Du Maitre – LE SENS DE LAVIE

Съдържание

Съдържание на брой 8

Идва новата култура

Цар Борис ІІІ

За характера на народите – G.

Бъдете съвършени – д-р Е. К.

Витамините – чудото на науката – проф. Емилио Сернаджиото ди Казавекия

Учителят върху проблемите на образованието – Б. Боев

Питагор и Аристоксен – Андрей Андреев

Стихове – S.

Размишления – инж. Р. Николов

Из нашия живот. Разговор с Учителя на Витоша – Б. Боев

Към сърцето на света – N.

Загадъчни явления

Отзиви, вести и книгопис

Du Maitre – LE CHFMIN DU SALUT

Съдържание

Съдържание на брой 9

Четирите правила на Любовта

Издуха на нашето време – Е.

Същност на изкуството – Sagittarius

Витамините – чудото на науката – проф. Емилио Сернаджиото ди Казавекия (продължение)

Учителят върху проблемите на образованието – Б. Боев

Сегашната епоха и окултистите – Елисавета Кидалова

Майките и бащите на великите люде – И. А. Изворски

Из нашия живот. Разговор с Учителя –Б.Боев

В светлината на Учителя – Любомили

Стихове – S., Дим. Антонова

При Молитвения връх – Дим. Звездински

Отзиви, вести и книгопис

Du Maitre – IL NOUS VIENT UNE NOUVELLE CULTURE

Съдържание

Съдържание на брой 10

Живот на Истина и Красота

Животът е свещен – Е.

Великата космична година – G.

Ритъмът в живота – инж. Р. Николов

Светлият път – Б. Боев

Подпушванията и болестите – д-р Ил. Стр.

Произход на музиката – Андрей Андреев

Платон и Аристотел за музиката

Размишления – инж. Руси Николов

Удоволствуване и свобода – Г. Тахчиев

Стихове – Дим. Антонова, В. С.

Ще дойде ден – Б. К. Б.

Загадъчни явления

Отзиви, вести и книгопис

Du Maitre – LES QUATRE REGLES DE L`AMOUR

Съдържание

 

Съдържание на списание ЖИТНО ЗЪРНО - година XVI - 1942 г.

 

Съдържание на брой 1

Посещение на любовта

Тихият глас – G.N.

Истината – д-р Ел. Р. К.

Учителят върху здравни проблеми І – Б.Боев

Условия и методи на постенето – д-р мед. Ил. Стр.

Еволюцията на франция след 1792 г. според Нострадамус – П. М-в

Из нашия живот. Разговор с Учителя – Б.Боев

По колелото на зодиака. Риби. - Стрелец

Затова Те призовах - Ек. М-ва

На Рила – Д. Стоянов

Стихове - S., Д. А-ва

Загадъчни явления

Отзиви, вести, книгопис

Du Maitre - AU SEUL DE LA NOUVELLE EPOQUE

Съдържание на брой 2

Езикът на любовта

Наближило е царството Божие – д-р Ел. Р. К.

Ние и другите – G. N.

Учителят върху здравни проблеми ІІ – Б.Боев

Историята на Наполеон според Нострадамус – П. М-в

Божественото у човека – д-р мед. Ил. Стр.

Разговор с Учителя – Б. Боев

Царят на Живота и Учителят на Мъдростта – Слави П. Камбуров

Стихове – S.

Загадъчни явления

Отзиви, вести, книгопис

Du Maitre – LA VISITE DE L`AMOUR

Съдържание

Съдържание на брой 3

По образ и подобие Божие

Какво да правим – д-р Ел. Р. К.

Учителят върху здравни проблеми ІІІ – Б.Боев

Няколко пророчества на Нострадамус за Наполеон – П. М-в

Из нашия живот. Разговор с Учителя при Седемте Рилски езера – Б.Боев

Една малка приказка – G.

Новолуние – Планински

Моят път – Ек. М-ва

Сърцето на царкинята – Б. К. Б.

Когато дойде тя – S.

Просветление – Орион

Стихове – Д. А-ва

Загадъчни явления

Отзиви, вести, книгопис

Du Maitre – LE LANGAGE DE L`AMOUR

Съдържание на брой 4

Великите хора

По пътя на културата – д-р Ел. Р. К.

Учителят върху здравни проблеми ІV – Боян Боев

Храна и живот – д-р Ил. Стр.

Новото и старото – д-р М. Константинов

Реставрацията във Франция според Нострадамус – П. М-в

Из нашия живот. Разговор с Учителя върху музиката – Боян Боев

Аллах е благ и милостив – N.

Победната песен на свободата – Ек. М-ва

Стихове - S.

Загадъчни явления

Отзиви, вести, книгопис

Du Maitre – A L`IMAGE ET A LA RESSEMBLANCE

Съдържание на брой 5

Към нов свят

Мъдреците, философите и Христос – G. N.

Христос възкресе! – д-р Ел. Р. К.

Това, що можем не можем – д-р Ил. Стр.

Учителят върху здравни проблеми ІV – Боян Боев

Прощение – Г. Тахчиев

Втората империя във Франция според Нострадамус - П. М-в

Друг разговор с Учителя върху музиката – Б. Боев

Тъй, както идва пролетта – Ек. М-ва

Години – Живот – Б. К. Б.

Стихове – Д. А-ва

Молитвата на житното зрънце – S.

Богомилско пророчество за България

Отзиви, вести, книгопис

Du Maitre – LES GRANDS HOMMES

Съдържание на брой 6

Иде в света

Спящи и духовно просветлени – Сагитариус

Под покрова на Реалността - д-р Ел. Р. К.

Учителят върху здравния проблем VІ – Боян Боев

Пътят на осъзнаването на човека във физическия свят – Сл. Камбуров

„Магическият идеализъм” у немските романтици – В. В.

Миналата световна война според Нострадамус – П. М-в

На „Възнесение” на Витоша – Боян Боев

Първата стъпка – Ек. М-ва

Стихове – Д. А-ва

Отзиви, вести, книгопис

Du Maitre – VERS UN MONDE NOUVEAU

Съдържание на брой 7

Царството Божие

Към вътрешен динамизъм - д-р Е. Р. К.

В мрежата на измамите – G. N.

Учителят върху здравни проблеми VІІ – Боян Боев

Още няколко особености на Нострадамусовата система – П. М.

Из нашия живот. Из Рилски разговори с Учителя – Б. Боев

Сърцето – От Учителя, предава Е.

Стихове – Д. Ан-ва

Отзиви, вести, книгопис

Du Maitre – CE QUI VIENT DANS LE MONDE

Съдържание на брой 8

Новият път

Да бъде волята Твоя –Е.

В дух и истина – Планински

Учителят върху здравни проблеми – Боян Боев

Езотерични схващания за музиката в древността и днес – К. Ик.

Растеж и усъвършенствуване на човешкото съзнание – Сл. Камбуров

За вярата – Люб. Д. Марков

Още няколко особености на Нострадамусовата система – П. М.

Из нашия живот. Из една беседа на Учителя пред учители и възпитатели

След алените струи – К. М-ва

Стихове – Д. А.

Господар на себе си

Загадъчни явления

Отзиви, вести, книгопис

Du Maitre – LE ROYAUME DE DIEU

Съдържание на брой 9

Търпение

И не въведи нас в изкушение – Е.

Два свята – N.

Учителят върху проблемите на образованието – Б. Боев

Осъзнаването у хората с развити духовни сетива – Сл. Камбуров

Да се учите – д-р Ил. Стр.

Връзка между фактите – Г. Тахчиев

Геометричните детерминации на гр. Париж – П. М.

През една ранна пролет – Б. К. Б.

Атина Палада на Акропола – д-р Ст. Кадиев

Загадъчни явления

Отзиви, вести, книгопис

Du Maitre – LA NOUVELLE VOIE

Съдържание на брой 10

Възходящият път

По образ и подобие Божие – Е.

Учителят върху проблемите на образованието – Б. Боев

Магията на книгата – N.

Нови насоки в познанието на света – инж. хим. Д. Кочев

В светлината на Учителя – Любомили

Творчество – Георги Ахчиев

Геометричните детерминации на гр. Париж – П. М.

Из нашия живот. Излет до Витоша – Боян Боев

Ти дойде – N.

Седя на пясъка на морския бряг – Ек. М-ва

Стихове – Зорка Стайкова, Николай Рилски

На върха – В. Н.

Загадъчни явления

Отзиви, вести, книгопис

Du Maitre – LA PATIENCE

Съдържание

 

Търсачка

Търсене по текст

Търси в Книжарница

Към страницата на "Завета на Цветените Лъчи на Светлината"

Намерете ни и във Facebook

youtube