Песни от Учителя

Песни от Учителя (3)

Братски песни

Песни, издавани по времето на Школата

 

45. Фир-Фюр-Фен
46. Изгрява Слънцето
47. Сила жива, изворна
48. Благост
49. Сладко, медено
50. Блага дума
51. Аум
52. Венир Бенир
53. Сила жива
54. Скръбта си ти кажи
55. Грее, грее
56. Духът Божи
57. Махар Бену Аба
58. В мрак, в тъмнота
59. В зорите на Живота
60. Бог е Любов
61. Вехади
62. Вечер, сутрин
63. Имаше человек
64. Кажи ми Ти Истината
65. Благата песен виж "Кажи ми ти Истината"
66. Мусала
67. Ходи, ходи
68. Тъги, скърби
69. Светъл ден
70. Нева санзу
71. Киамет Зену
72. Давай, давай
73. Мисли, право мисли
74. В начало бе Словото
75. Вдъхновение
76. Добър ден
77. Весел ти бъди
78. Запали се огънят
79. Бершид Ба
80. Малкият извор
81. Всичко в Живота е постижимо
82. Тъги, скърби са богатство
83. Духът ми шепне това
84. Сила, Живот, здраве
85. Красив е Животьт
86. Химн на Великата душа
87. Песен на зората
88. При всичките условия
89. Мога да кажа
90. Аз смея да кажа
91. Да имаш вяра
92. В пустинята на живота
93. Мога да любя
94. Сила, здраве е богатство
95. Зов на планината
96. Цветята цъфтяха
97. Той иде
98. Песен на светлия път
99. Доще ден
100. Там далече
101. Денят иде
102. Пролет
103. Подмладяване
104. Буря
105. Ранен час
106. Радост и скръб
107. Пролетна песен
108. Слънчева песен – Пчелна мушичка
109. Студът всичко дава
110. Езикът на Живата Природа
111. Правда
112. Скитах се по гори и планини
113. Обетована земя
114. Аин фаси
115. Духай, ветре
116. А бре, синко
117. Бащина песен – Угледна мома
118. Ставай, дъще
119. Българска рапсодия
120. Българска идилия
121. Не ли думах
122. Радост за душата
123. Мирът иде
124. Мирът иде II
125. Духай, ветре II
126. Марш на Светлите сили
127. Берхан-Ази
128. Песен на детето
129. Малкият планински извор
130. Бог е Любов II
131. Кажи ми, светли Божи лъч
132. Към „Фир-Фюр-Фен”
133. Кажи ми Ти Истината II
134. Кажи ми Ти Истината III
135. Свобода е потребна за душата
136. Вяра светла
137. Вяра светла II
138. Вяра светла III
139. Милост, благост
140. Аз мога да дишам
141. Играта на поточето
142. Малката буболечица
143. Да бих Те слушал
144. Слушам
145. Радост
146. Писмото
147. Ме-хейн
148. Житно зърно
149. Изворче
150. Молитва (Чуй, Господи)
151. Молитва (Господи, Ти Си)
152. Песен за двете сестри
153. Пролетна песен
154. Десет теми
155. Мелодия 1 - Красив Живот
156. Мелодия 2 - В радостта на деня
157. Мелодия З
158. Мелодия 4 - Озарение
159. Гласът на Живия Господ
160. Новото Битие
Първи Божествен ден
Втори Божествен ден
Трети Божествен ден
Четвърти Божествен ден
Пети Божествен ден
Шести Божествен ден
Седми Божествен ден
161. Вътрешният глас на Бога
162. Една вечна Истина
163. Химни на Слънцето
164. Молитва (Вярвам в Тебе)
165. Божията Любов ме озари
166. Песента на Ангелите
167. Господи, колко Те обичам!
168. Кажи ми, светли Божи лъч II
169. Моето Слънце днес ще изгрее
170. Ти ще сполучиш в Живота
171. Зора на Новия живот
172. Отче наш
173. Странник съм в този свят

Търсачка

Търсене по текст

Търси в Книжарница

Към страницата на "Завета на Цветените Лъчи на Светлината"

Намерете ни и във Facebook

youtube