Новини

Ново издание на „Лицето, огледало на човешката душа“

Изучаването на човека представлява велика наука, която разкрива тайните на живота, казва нашият Учител. Предлаганата книга е съставена основно от мисли, взети от беседите на Учителя Петър Дънов, представени под формата на цитати. Те са характерни със строгата си достоверност – плод на дългогодишни проучвания и наблюдения на автора.

Свързани статии

Close