Ето човека - 100 години

PDF
Юбилейно издание по случай 100 години "Сила и Живот"
Ето човека
Цена:
5,00 лв
Описание

Изданието съдържа три неделни беседи: "Ето човека", "Житното зърно", "В начало бе". Беседата "В начало бе" е открита преди няколко години, другите две беседи са държани през 1914 година.

 

Сто години са изминали от 1914 - годината, която ознаменува началото на едно важно събитие в историята на българския народ: неделните беседи на Учителя Петър Дънов, започнали да се публикуват една година по-късно със заглавието „Сила и Живот“. Словото, предадено в тези неделни беседи, постепенно пробужда изначално вложения във всяка душа стремеж към съвършенство. Така самият архиобраз на Словото се проявява тук като нравствена чистота и непреодолим стремеж към възвишеното....И сега, 100 години след първата беседа „Ето Човека“, продължава усвояването и оделотворяването на безценния дар на духовното познание, което говори на единен и универсален език – езика на Духа. Този именно Дух, проявяващ се в различни моменти на историческото битие под различни форми, възвестява и днес универсалните ценности на братство и свобода, на любов и солидарност, на толерантност и уважение.

Мирослав Бачев

 

София 2014

Издателство "Бяло Братство"

ISBN  978-954-744-243-6

Търсачка

Търсене по текст

Търси в Книжарница

Към страницата на "Завета на Цветените Лъчи на Светлината"

Намерете ни и във Facebook

youtube