Учението на Бялото Братство - том 3

ImageАвтор: Константин Златев
Издателство: Бяло Братство, София, 2008 г.
ISBN: 978-954-744-088-3
Първо издание, формат: 20/14,5 см, мека корица, 312 страници;
Цена: 7,00 лв.
Тип: книга; Език: български

Излезе от печат трети том от поредицата “Учението на Бялото Братство” (издателство “Бяло Братство”, София, 2008 г.) с автор Константин Златев. В нея за първи път е направен опит да се систематизират най-важните идеи в словото на Петър Дънов от позициите на духовно-езотеричното познание.

В новоизлезлия трети том авторът предлага трактовка на двадесет теми с фундаментално значение, започвайки с лекция върху “Призванието” и завършва с вдъхновено поднесена интерпретация на високия идеал, чието постигане е една от най-важните задачи в пътя на ученика.

К. Златев съчетава научно-популярния подход при изследването на безценното духовно-културно наследство на Учителя със стремежа към достъпен стил на изразяване. Както и в предишните му съчинения, аудиторията, към която е насочил усилията си, е максимално широка – от масовия читател с интереси в областта на духовното до академичните изследователи на философията на Петър Дънов. Доколко е успял да изпълни формулираните задачи – нека читателят да прецени сам.

 

Съдържание

І. Незаглъхващ зов за планетарно обновление
II. Образованието в новата епоха
III. Учителят Петър Дънов за Библията
 1. Увод
 2. Библията – Слово Божие
 3. Посланието на Бога 
 4. Библейски бисери
 5. Библията в нашия живот  
 6. Библията – вечна и винаги нова  
 7. Заключение

IV. Божественото учение
V. Духовният Учител
 1. Духовният Учител – Пратеник на Бога
 2. Качества и характеристики на духовния Учител
 3. Лъжеучителите
 4. Учител и ученик
 5. Учителят Петър Дънов (Беинса Дуно) за себе си

VI. Икономика и духовност
VII. Учението на Бялото братство за душата
 1. Увод
 2. Произход на душата на Бялото братство
 3. Същност и качества на душата
 4. Еволюция на душата; законите за кармата и прераждането

VIII. Търпението
IX. Учителят Петър Дънов за светлината
 1. Същност на светлината; светлината – вестител на Божественото
 2. Виделината – духовната светлина
 3. Вътрешната светлина и Христовата светлина
 4. Божествената Мъдрост – източник на знание и светлина
 5. Енергията – кондензирана светлина
 6. Светлината и ученикът по духовния Път
 7. Чистотата, Правдата и светлината
 8. Слънчевата светлина

X. Вярата в Словото на Учителя Петър Дънов
XI. Учението на Учителя Петър Дънов за чистотата
 1. Чистотата от гледна точка на Божественото учение
 2. Окултният ученик и чистотата

XII. Вътрешният мир
XIII. Женитбата
XIV. Смирението
XV. Мълчанието
XVI. Молитвата
VII. Жертвата на Учителя и на ученика
 1. Жертвата като същност и съдържание
 2. Жертвата на великите духовни Учители
 3. Жертвата на окултния ученик

XVIII. Служението
XIX. Щастието
XX. Високият идеал

БИБЛИОГРАФИЯ

Търсачка

Търсене по текст

Търси в Книжарница

Към страницата на "Завета на Цветените Лъчи на Светлината"

Намерете ни и във Facebook

youtube