По пътя към Истината - Константин Златев

Пътят към Истината - Константин Златев

Константин Златев
Издателство: "Бяло Братство", София, 2011 г.
ISBN: 978-954-744-
Мека корица, формат: 17/144/200, 268 с.;
Цена: 6,00 лв.
Тип: книга; Език: български

СЪДЪРЖАНИЕ

Размисли върху беседи от Учителя Петър Дънов

Мястото на окултното ученичество в еволюцията на човешкото същество

Човешкият и Господният Дух

Единомислието – основа на окултното ученичество

Разумността – Божествен дар за живота

Въплътеното знание – подножие на съвършенството

Съзнанието – печатът на Бога

Свободната воля на човека – проява на Божията Любов

Предназначението на човека

Часът на Истината

Къде е човекът?

Житното зърно – символ на човешката душа

Духът извън отраженията на илюзията

Нивата на талантите

Вечната и всепобеждаваща Любов

Мъдростта на изстраданото в изпитанията

Служението – мост към съвършенството

Съотношения

Безсмъртието е завоевание, а не подарък от Всевишния

Богопознанието като условие за вечния живот

Алгоритъмът на съвършенството

Гордост и смирение

Отвъд владенията на страха

Пред прага на вечността

Непознатият свят

Опорната точка на живота

Великден – вечният празник на безсмъртната душа

Щастието е в осъществената духовност

Вечното обновление е вътрешният свят на ученика

Само в Духа можем да бъдем свободни

Волята на Небесния Отец

Що е истина?

Учителят и учениците

Благодатта – плод на духовното израстване

Истината никога не остарява

Вечно живото общение

Детето е Божественото у всекиго от нас

Смисълът на блаженството

Солта на съществуването

Най-мрачно е преди зазоряване

Цената на духовното съзряване

Неустоим ли е капанът на материята?

Слънцето на Истината изгрява в пробудената душа

Светлина, която не може да бъде угасена

От гредата, през сламката, към Истината

Всички сме поканени на трапезата

Мигове на равносметка

Критерий за духовна зрелост

Външният и вътрешният Учител

От малкото към голямото

Между полюсите на Проявеното Битие

За външното и вътрешното

Хоризонти на въплътеното Добро

Стари и млади

Величието на покаянието

Освещаващият път на Правдата

Закони на невидимата реалност

Загадката на съществуването

Разумно и неразумно искане

Царство на духовната зрелост

Дом за тялото и за душата

Движение, чувство, мисъл

Пътят към Истината

Свободата в Любовта

Живот във вечността

Далечен и близък идеал

Сън наяве

Къде да търсим щастието?

Учителят сред нас

Къде е смисълът на живота?

Благата на разумния живот

Равносметка

Истинската сила

В царството на чистотата

Закон на законите

Земно блаженство

Пророци

Плодът на живота

Даровете на разума

Вкусът на съблазните

Копнеж по свободата

Изпитанията на дребнавостта

Културата – сенки и реалности

Посоките на щастието

Благословението на смъртта

Проверка на знанията

Божествената хармония

Модата – поглед отгоре

Смъртната присъда от езотерично гледище

Самоотречението

Осъждане и прошка

Предупреждението

Духовна профилактика

Невидима поляризация

Опомването

Силата да простиш

Свобода в Любовта

Дългът на благовестието

Морал и ум

Условия и сили

Проглеждането

Безкраен празник

За споровете и спорещите

Смисълът на раздаването

Културата – начин на употреба

Всеобщото Развитие

Произход и същност на злото

Страдания и противоречия

Мястото на човека

Твърдение и отричане

Среща с ближния

Войната на миротворците

Грях ли е удоволствието?

Почивката

Обект и субект

Обикновено и необикновено

Познанието – пътека на Любовта

Чия е славата?

Светлината на живота

Изправи пътеката ми, Господи!

Обяснителни бележки

Търсачка

Търсене по текст

Търси в Книжарница

Към страницата на "Завета на Цветените Лъчи на Светлината"

Намерете ни и във Facebook

youtube