Миграция и християнизиране на германските племена

ImageАвтор: Учителя Петър Дънов (Беинса Дуно)
Издателство: "Бяло Братство" и Университетско издателство "Св. Климент Охридски", София, 2007 г.
ISBN: 978-954-744-086-9
Първо издание, мека корица
Формат: А 4,105 страници;
Цена: 8,00 лв. Тип: книга  Език: български

С настоящия си труд, написан като научно есе по време на следването си в Богословския факултет на Бостънския университет през 1892/1893 г., Петър Дънов е първият българин, който се докосва и разработва този научен проблем. Обръща подобаващо внимание на личността, живота и делото на готския епископ Вулфила (311-383), превел по днешните български земи Библията на готски език и с това поставил началото на първия германски литературен език. Дипломната работа, наричана от автора есе, спазва пропорцията на историческото изследване – научният подход съответства на реалните факти. Работата му е 48 ръкописни страници. На проблема за миграцията на германските племена са посветени 39 страници и 7 – на тяхното покръстване. В исторически мащаб миграцията е продължила много повече години, много по-разнородна е като време-пространствени измерения, а християнизирането е процес, който се извършва в по-кратки срокове. П. Дънов е спазил тези пропорции в своята работа.

Съдържание:

Биографични бележки
Петър Дънов - пионер в изследванията за готите и други германски народи в българската наука – Росен Милев

Петър Дънов и методизмът - Хари Салман
Миграция и християнизиране на германските племена - Петър Дънов

 

Търсачка

Търсене по текст

Търси в Книжарница

Към страницата на "Завета на Цветените Лъчи на Светлината"

Намерете ни и във Facebook

youtube