За издателство БЯЛО БРАТСТВО

Издателство БЯЛО БРАТСТВО е създадено през 1992 г. от Духовно общество Бяло Братство и е наследник на издателската му дейност от 1912 до 1948 г. Основната дейност на издателството е подготовка и разпространение на Словото и музиката на Учителя Петър Дънов – Беинса Дуно (1864-1944 г.) на български и чужди езици. Преиздава лекциите на Учителя, отпечатани до 1948 г., в които е съхранена автентичността на оригиналния текст; публикува нови книги със Словото по съхранени стенографски записки; издава също тематични сборници с извадки; спомени и творчество на негови последователи.
Организира, издава и разпространява аудио дискове с музика на Учителя.
Продуцира изложби, концерти и филми, представящи живота и делото на Учителя.
Предмет на дейност на Издателство БЯЛО БРАТСТВО е и цялостното изследване на Паневритмията – публикуване на архивни материали, научни разработки, учебници и помагала за изучаването ѝ.
Издава вестник „Братски живот“ и списание „Житно зърно“.
Издателството има в каталога си над 200 заглавия, сред които и книги на руски, английски, немски, френски, испански, италиански, полски.

Списък с книжарниците, които разпространяват изданията на издателство „Бяло Братство“ може да намерите тук.

Адресът на издателство „Бяло Братство“ е: 1113 София, ул. „Ген. Щерю Атанасов“ №2

Издателски съвет

Галина Герасимова – председател, 0897 847 647
Спаска Миховска – редактор, 0986 669 764
Ивелина Христова – редактор, 0895 519 266
Християна Йорданова – редактор и предпечат, 0897 847 641
Соня Митева – редактор, 0897 847 649
Иван Джеджев – координация и предпечат, 0896 669 729

Издателство „Бяло Братство“

email: izdatelstvo.bratstvo@gmail.com
тел. за контакти с книжарницата : 02 418 01 10
Владимир Попов – разпространение, 0899 282 249
Галина Герасимова – управител 0897 847 647

Издателството се нуждае от доброволни сътрудници за набиране, корекция и редакция на текстове.
Желание за сътрудничество може да заявите чрез формата за контакти.

Дарителски сметки за издаване на Словото

Райфайзенбанк
IBAN: BG54RZBB91554083291409
BIC: RZBBBGSF

Close